Katalog biblioteczny

Filmoteka Narodowa - jeszcze pod nazwą Archiwum Filmowe w Warszawie - powstała 29 kwietnia 1955 r. Od początku istnienia jej celem jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w zakresie kinematografii. Opiera się ona głównie na archiwizacji i konserwacji taśm filmowych, ale nie tylko! Filmoteka prowadzi także szereg działań kulturalnych, a u jej boku działa Biblioteka Filmoteki Narodowej. Ma ona największy w Polsce zbiór wydawnictw polskich i zagranicznych poświęconych tematyce filmowej oraz mediom audiowizualnym. To prawie 30 000 tytułów książek i ponad 1 000 tytułów czasopism. 15 czerwca 2018 r. Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Justyna Garbarczyk na zaproszenie Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich miała możliwość ich obejrzenia. Zbiory udostępnione zostały zwiedzającym w ramach działań warszawskiego SBP mających na celu wzajemne poznawanie się bibliotek warszawskich oraz wymianę doświadczeń pomiędzy nimi.