plakat z seminarium

W dniu 18 czerwca 2018 Instytut Badań Strukturalnych zorganizował seminarium "Oblicza bezrobocia - bariery aktywizacji zawodowej i zatrudnienia". Jest to to temat niezmiernie ważny, gdyż pomimo sytuacji na polskim rynku pracy najlepszej od ponad dwóch dekad nieaktywnych zawodowo pozostaje ponad 6 milionów osób w wieku produkcyjnym. Na seminarium przedstawiono bariery zatrudnienia w Polsce i w całej Europie. W dyskusji panelowej dyskutowano o polityce społecznej mającej na celu zwiększenie aktywności zawodowej Polaków - z perspektywy administracji lokalnej i centralnej.