flaga polski z podpisem: GBPiZS włącza się w akcję

11 listopada 2018 r. Polska świętowała będzie 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Chcąc uczcić ten doniosły moment Biuro Programu „Niepodległa”, które powstało by scalić inicjatywy związane z obchodami rocznicowymi, zainicjowało akcję „Niepodległa do hymnu!” W dniu rocznicy w samo południe w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie odśpiewany zostanie hymn państwowy. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, w którym udział wezmą instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne, szkoły i przedszkola, instytucje kulturalne, ale także – a może przede wszystkim – zwykli obywatele, bo hymn zaśpiewać można także z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami. My także przyłączamy się do tej akcji w cieniu uroczystości państwowych świętując swoją własną rocznicę.

Film, którego podkład stanowi Hymn Rzeczypospolitej Polskiej prezentuje historię Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego:

W 1918 r. zaczęły organizować się struktury administracyjne naszego wolnego państwa. Jednym z pierwszych powołanych wówczas urzędów było Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, które w swojej strukturze utworzyło specjalistyczną bibliotekę, dzisiejszą Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Na zdjęciu: powojenny gmach Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego).

Do wojny Biblioteka powiększała swoje zasoby. W 1939 r. liczyła już 36 tysięcy woluminów, jednak w czasie działań wojennych uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. W roku 1941, aby uniknąć dalszej dewastacji księgozbioru, włączono ją do tzw. Staatsbibliothek Warschau, Oddział II Biblioteki Państwowej i złożono w gmachu Biblioteki Krasińskich.

Na zdjęciu: wnętrze magazynu Biblioteki Krasińskich (ze zbiorów NAC).

Lata 1962-1973 były okresem powojennego rozkwitu GBPiZS, choć wówczas istniała ona pod nazwą Działowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej i była przypisana do Instytutu Pracy. Gromadzony księgozbiór o charakterze naukowym obejmował źródłowe i informacyjne wydawnictwa zwarte i ciągłe z zakresu ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy. W 1964 roku księgozbiór liczył bez mała 6900 woluminów, a w 1967 już 13500. W 1971 r. przejęto do Biblioteki księgozbiór Komitetu Pracy i Płac, tworząc bardzo wartościowy (z punktu widzenia historycznego) księgozbiór o charakterze naukowym. 

Na zdjęciu: Ówczesna siedziba GBPiZS przy ul. Chopina 1 (zdjęcie współczesne ze zbiorów Wikipedii).

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego powołana została do życia zarządzeniem nr 57 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 4 grudnia 1973 r. Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1974 r. nadała jej status biblioteki naukowej. Wraz z nowym statusem zyskała też nową siedzibę na ul. Mysiej 5.

Na zdjęciu: Budynek, w którym swą siedzibę miała wówczas GBPiZS (zdjęcie ze zbiorów NAC).

Na zdjęciu: Dzisiejsza siedziba Biblioteki mieści się w budynku przy ul. Limananowskiego 23 w Centrum Partnerstwa Społecznego 'Dialog'.