W dniach 13-14 listopada 2018 r. bibliotekarz Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczył w dwudniowej konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt.: „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017”.  Miejscem spotkania była Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Celem konferencji było omówienie aktualnych problemów bibliotek, wynikających z szybko zmieniających się technologii informacyjnych i urządzeń elektronicznych : nowe modele budowy metadanych i dostępu do informacji jak RDA, Linked Open Data, Big Data, narzędzia i usługi informatyczne w działalności bibliotek, wyzwania i problemy rozwiązań opartych o publiczną chmurę, wykorzystanie narzędzi Open Source do budowy nowoczesnej sieci bibliotecznej.