Pan Michał Pelczarski przecina wstęgę symbolicznie inaugurując Bibliotekę Cyfrową

12 grudnia 2018 r. w siedzibie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego odbyły się oficjalne obchody związane z jubileuszem 100-lecia Biblioteki. Towarzyszyła im inauguracja Biblioteki Cyfrowej, którą GBPiZS oddała właśnie do dyspozycji swych czytelników. List gratulacyjny Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej odczytał Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Pan Michał Pelczarski. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji podległych Ministerstwu m.in. Pan Prof. Łukasz Arendt - Dyrektor IPISS, Pani Stanisława Kocot - Naczelnik w Departamencie Rynku Pracy oraz przedstawiciele świata nauki m.in. Pan Prof. dr hab. Julian Auleytner – Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Jubileusz 100-lecia Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wpisuje się w uroczystości rocznicowe związane z odzyskaniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Historia Biblioteki sięga bowiem 1918 r., kiedy to właśnie po odzyskaniu niepodległości zaczęły tworzyć się struktury administracyjne państwa polskiego. Jednym z pierwszych powołanych wówczas urzędów było Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, które w swojej strukturze utworzyło specjalistyczną bibliotekę, obecną Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Uroczystościom rocznicowym towarzyszyła inauguracja Biblioteki Cyfrowej stworzonej ze zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali Pan Michał Pelczarski, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. W dniu otwarcia elektroniczny księgozbiór liczył ponad 1800 pozycji, które składały się na 3 kolekcje: Bibliografie, Księgozbiór Komitetu Pracy i Płac, Układy Zbiorowe Pracy. Część zbiorów, nieobjęta prawami autorskimi, udostępniona została wszystkim użytkownikom Internetu. Dostęp do pozycji chronionych prawem autorskim umożliwiono zaś w Czytelni GBPiZS.

W trakcie jubileuszowego spotkania Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk opowiedziała o historii Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz wręczyła dyplomy pracownikom najbardziej zaangażowanym w stworzenie Biblioteki Cyfrowej. Wyróżnione zostały także osoby, które wniosły duży wkład pracy w prowadzony równolegle projekt GBPiZS, jakim było wdrożenie programu NUKAT.

Przyszła pora na ciepłe słowa, gratulacje i życzenia, które wygłosili przedstawicie różnych instytucji. Odczytano także listy gratulacyjne.

Pracownice Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przedstawiły dwie prezentacje, przybliżając gościom temat digitalizacji zbiorów i tworzenia Biblioteki Cyfrowej oraz wdrażania programu NUKAT i zalet z niego płynących.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości przybyli goście mogli zapoznać się z towarzyszącymi jej wystawami poświęconymi 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100-leciu Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

 

 Przemówienie Pana Michała Pelczarskiego

 Pan Michał Pelczarski wręcza kwiaty Dyrektor GBPiZS Pani Justynie Garbarczyk

Przemówienie gratulacyjne Pana Prof. dr hab. Juliana Auleytnera

Przemówienie gratulacyjne Pana Prof. dr hab. Juliana Auleytnera

Przemawia Pan Prof. Łukasz Arendt

Uczestnicy spotkania jubileuszowego podczas oglądania wystaw towarzyszących imprezie

Uczestnicy spotkania jubileuszowego podczas oglądania wystaw towarzyszących imprezie

Uczestnicy spotkania jubileuszowego podczas oglądania wystaw towarzyszących imprezie

Zdjęcie pamiątkowe uczestników spotkania jubileuszowego GBPiZS