12 grudnia 2018 r. w siedzibie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego odbyły się oficjalne obchody związane z jubileuszem 100-lecia Biblioteki. Towarzyszyła im inauguracja Biblioteki Cyfrowej, którą GBPiZS oddała właśnie do dyspozycji swych czytelników. List gratulacyjny Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej odczytał Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Pan Michał Pelczarski. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji podległych Ministerstwu m.in. Pani Renata Wicha - Zastępca Komendanta Głównego OHP, Pan Prof. Łukasz Arendt - Dyrektor IPISS, Pani Stanisława Kocot - Naczelnik w Departamencie Rynku Pracy oraz przedstawiciele świata nauki m.in. Pan Prof. dr hab. Julian Auleytner – Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Jubileusz 100-lecia Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wpisuje się w uroczystości rocznicowe związane z odzyskaniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Historia Biblioteki sięga bowiem 1918 r., kiedy to właśnie po odzyskaniu niepodległości zaczęły tworzyć się struktury administracyjne państwa polskiego. Jednym z pierwszych powołanych wówczas urzędów było Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, które w swojej strukturze utworzyło specjalistyczną bibliotekę, obecną Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Uroczystościom rocznicowym towarzyszyła inauguracja Biblioteki Cyfrowej stworzonej ze zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali Pan Michał Pelczarski, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. W dniu otwarcia elektroniczny księgozbiór liczył ponad 1800 pozycji, które składały się na 3 kolekcje: Bibliografie, Księgozbiór Komitetu Pracy i Płac, Układy Zbiorowe Pracy. Część zbiorów, nieobjęta prawami autorskimi, udostępniona została wszystkim użytkownikom Internetu. Dostęp do pozycji chronionych prawem autorskim umożliwiono zaś w Czytelni GBPiZS.

W trakcie jubileuszowego spotkania Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk opowiedziała o historii Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz wręczyła dyplomy pracownikom najbardziej zaangażowanym w stworzenie Biblioteki Cyfrowej. Wyróżnione zostały także osoby, które wniosły duży wkład pracy w prowadzony równolegle projekt GBPiZS, jakim było wdrożenie programu NUKAT.

Przyszła pora na ciepłe słowa, gratulacje i życzenia, które wygłosili przedstawicie różnych instytucji. Odczytano także listy gratulacyjne.

Pracownice Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przedstawiły dwie prezentacje, przybliżając gościom temat digitalizacji zbiorów i tworzenia Biblioteki Cyfrowej oraz wdrażania programu NUKAT i zalet z niego płynących.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości przybyli goście mogli zapoznać się z towarzyszącymi jej wystawami poświęconymi 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100-leciu Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.