Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

książki rozłożone na blacie biurka

 Na zdjęciu: "Transitions  through  the  labor  market.  Work,  Occupation,  Earnings  and  Retirement", edited by Salomon W. Polachek and Konstantinas Tatsiramos, IZA Institute of Labor Economics, "Trade Unions in Transition from Command to Market Economies", Rudolf Traub-Merz and Tim Pringle (eds), Fredrich Ebert Stiftung.

 

książki rozłożone na blacie biurka

Na zdjęciu: "Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Aspekty prawne i podatkowe", Paweł Majka, Małgorzata Rydzewska, Iwona Wieleba, Wyd. Wolters Kluwer, "Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia", red. nauk. Ireneusz Miciuła, Wydawnictwo Naukowe Sophia, "Ochronna funkcja prawa pracy. Wyzwania współczesnego rynku pracy.", red. nauk. Anna Napiórkowska, Beata Rutkowska, Mikołaj Rylski, Wyd. TNOIK Toruń.

 

książki ułożone na blacie biurka

 Na zdjęciu: "The Transition from Graduation to Work. Chellenges and Strategies in the Twenty-First Century Asia Pacific and Beyond", Subas Dhakal, Verma Prikshat, Alan Nankervis, John Burgess (Editors), Publ. Springer.

 

książki ułożone na blacie biurka

 Na zdjęciu: "Świat (bez) pracy. Od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej" red. Jan Czarzasty, Czesława Kliszko, Oficyna Wydawnicza SGH, "Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego. Teraźniejszość i przyszłość. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Kubota", red. Andrzej Jabłoński, Tadeusz Kuczyński, Wyd. Difin.

 

książki rozłożone na blacie biurka

Na zdjęciu: "Employee Engagement for Organizational Change", Julie Hodges, Publ. Routledge, "Evolving Work. Employing Self and Community.", Ronnie Lessem and Tony Bradley, Publ. Routledge.

 

książki ułożone na blacie biurka

 Na zdjęciu: "Zarządzanie nowoczesną organizacją", pod red. Olimpii Grabiec, Wydawnictwo Humanitas, "Efektywność  działań  polskich  organizacji  pozarządowych  w  dobie  nowych  mediów", Marta du Vall, Akademia Frycza Modrzewskiego Kraków.

 

książki ułożone na blacie biurka

 Na zdjęciu: "Personal und Arbeit. Übungsbuch", Stefan Huf, Christopher Paul, De Gruyter Oldenbourg

 

książki rozłożone na blacie biurka

Na zdjęciu: "Wellbeing  w  organizacji.  Co?  Jak?  Dlaczego? ",  pod  red.  Katarzyny  Kulig-Moskwy, Wyd. INFOR, "Wsparcie organizacyjne menedżerów", Izabela Stańczyk, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Kompetencja sieciowa pracowników wiedzy", Marzena Fryczyńska, Wyd. Difin.

 

książki ułożone na blacie biurka

Na zdjęciu: "Rural Wage Employment in Developing Countries. Theory, evidence and policy", edited by Carlos Oya and Nicola Pontara, Publ. Routledge, "Work-Life Balance in Times of Recession, Austerity and Beyond", edited by Suzan Lewis, Deidre Anderson, Clare Lyonette, Nicola Payne and Stephen Wood, Publ. Routledge, "Public Service Management and Employment Relations in Europe. Emerging from the Crisis.", edited by Stephen Bach and Lorenzo Bordogna, Publ. Routledge, "Transnational Trade  Unionism.  Building  Union  Power."  edited  by  Peter  Fairbrother,  Marc-Antonin  Hennebert and Christian Lévesque, Publ. Routledge.