Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

książki ułożone na blacie biurka

Na zdjęciu: "Menedżerowie czy przywódcy. Studium teoretyczno-empiryczne", Anna Baczyńska, Wyd. Poltext, "Menedżer kontra lider czyli o świadomym rozwoju zawodowym", Grzegorz Filipowicz, Wyd. Infor, "Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w firmie. Rezultaty przede wszystkim." , dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek, Wyd. Helion.

książka ułożona na blacie biurka

Na zdjęciu: "Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna", Ewa Flaszyńska, Wyd. Difin.

 

książki ułożone na blacie biurka

Na zdjęciu: "Aksjologiczne podstawy prawa pracy. Zarys problematyki", Teresa Liszcz, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, "Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania" pod red. Mariusza Pigulskiego, Wyd. C.H. Beck.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Awans zawodowy i zatrudnienie nauczycieli. Wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi", Ewa Góra, Renata Mroczkowska, Wyd. ODDK Gdańsk.