Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Kapitał intelektualny organizacji w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw - inwestorów zagranicznych", Marcin Kuzel, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Kwestia płacy roboczej w klasycznej ekonomii politycznej", Dariusz Grzybek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Kompetencje i satysfakcja. Identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania", Agnieszka Springer, Wyd. Difin.

 

książki ustawione na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Educational Responses To Adult Unemployment", Barbara Senior, Jon Naylor, pub. Reutledge, "Unemployment. An Economic Analysis", K.G. Knight, pub. Reutledge.

 

książki ustawione na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Workers on Arrival. Black Labor in the Making of America", Joe William Trotter, Jr., Univeristy of California Press, "Labor's Mind. A History of Working-Class Intellectual Life", Tobias Higbie, Univeristy of Illinois Press.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Managerial and Professional Staff Grading", Joan Doulton, David Hay, pub. Reutledge.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Bezrobocie. Jakość życia. Uwarunkowania", Janusz Kirenko, Marlena Duda, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

książki ustawione na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Labor Before the Industrial Revolution. Work, Technology and Their Ecologies in an Age of Early Capitalism", ed. Thomas Max Safley, pub. Reutledge, "The Workplace of the Future. The Fourth Industrial Revolution, the Precariat and the Death of Hierarchies", Jon-Arild Johannessen, pub. Reutledge.

 

książki ustawione na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Housing and Labour Markets. Building the Connections", ed. by John Allen, Chris Hamnett, pub. Reutledge, "Flexibility, Mobility and the Labour Market", George S. Callaghan, pub. Reutledge.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Occupational Health and Safety. International Influences and the "New Epidemics"", ed. by Chris L. Peterson, Claire Mayhew, CRC Press.