Plakat z programem konferencji

18 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się międzynarodowa konferencja „Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Delegowanie pracowników. Opieka długoterminowa.”, w której uczestniczyła  Pani Justyna Garbarczyk,  Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 

Konferencja – zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu Free Movement of Workers and Social Security Coordination (MoveS) - składała się z dwóch sesji. Pierwsza dotyczyła delegowania pracowników i uwzględniała kwestie pracy w dwóch państwach członkowskich, zastępowania pracowników delegowanych oraz pracy marginalnej. Druga poświęcona była zagadnieniom związanym z opieką długoterminową oraz Brexitem i jego konsekwencjami dla koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Gości oficjalnie powitały Pani Profesor Gertruda Uścińska – prezes ZUS, ekspert krajowy MoveS i profesor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Pani Izabela Hebda-Czaplicka – Zastępca Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W prezentacjach i debatach udział wzięli przedstawiciele strony rządowej, związków zawodowych, pracodawców, partnerów społecznych, Komisji Europejskiej oraz inni polscy i zagraniczni eksperci.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wystawiła swoje stoisko, przy którym uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z naszymi publikacjami.

Sala w trakcie konferencji

Stoisko GBPiZS podczas konferencji