Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest biblioteką naukową. Gromadząc książki, przygotowując bibliografie, uczestnicząc w konferencjach prowadzi współpracę z wieloma różnymi instytucjami - zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Na czym owa współpraca polega? - zdradzamy w najnowszym numerze naszego Newslettera. Zapraszamy do lektury!

okładka newslettera