okładka bibliografii

Nowo wydana bibliografia jest piątą z kolei publikacją Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poświęconą zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy.1 Ma ona za zadanie ponownie przybliżyć tę tematykę wszystkim zainteresowanym.

Zebrane piśmiennictwo dotyczy zagadnień ogólnych bhp, jego aspektów prawnych, ekonomicznych, ochrony zdrowia w pracy, organizacji i zarządzania bhp, warunków pracy w różnych środowiskach, ochrony zdrowia pracowników i medycyny pracy, wypadków przy pracy i ergonomii. Zawiera również publikacje z zakresu statystyki oraz źródła informacji o bhp. Bibliografia rejestruje zarówno wydawnictwa zwarte, ich fragmenty, jak i artykuły z czasopism polskich, także w języku angielskim, wydane w latach 2013–2018. Materiał został zebrany w oparciu o kartoteki, wydawnictwa informacyjne i bazy danych znajdujące się w GBPiZS oraz dostępne w internecie.

Bibliografia liczy 1474 pozycji usystematyzowanych w piętnastu działach. W niektórych z nich zastosowano poddziały pierwszego stopnia. W poszczególnych działach znajdują się odsyłacze zwykłe oraz międzydziałowe, zaś w dziale dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych środowiskach wyodrębniono hasło dotyczące pracy przy monitorach (poz. 875–887).

Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację oraz niezbędne adnotacje.

Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli oraz indeks alfabetyczny.

=> Pobierz bibliografię

__________

1 Bibliografia BHP (1945–1982). – Warszawa, 1983. – 398 s. ; Bezpieczeństwo i higiena pracy 1983–1994 : (literatura polska w wyborze). – Warszawa, 1995. – 253 s. ; Bezpieczeństwo i higiena pracy 1995–2002 : (literatura polska w wyborze). – Warszawa, 2003. – 282 s. ; Bezpieczeństwo i higiena pracy 2003–2012 : (literatura polska w wyborze). – Warszawa, 2013. – 280 s.