zaproszenie na wernisaż

"Słowo drukowane w obecnych społeczeństwach jest uznaną powszechnie potęgą. Jego postępami, jego rozwojem, jego rozpowszechnianiem mierzą niektórzy siłę, owoc i stan cywilizacji i kultury." - Józef Piłsudski, 1903 r.

10 września 2019 r. Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Pani Justyna Garbarczyk, wzięła udział w wernisażu wystawy plenerowej "Najcenniejsze, najciekawsze, najpiękniejsze zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego", którą patronatem honorowym objął Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Wystawa i uroczystości towarzyszące jej otwarciu miały na celu uczczenie 100. rocznicy utworzenia Centralnej Biblioteki Wojskowej.