widok sali konferencyjnej, stoły, uczestnicy spotkania stoły konferencyjne, na nich mikrofony i słuchawki, w tle tablica multimedialna 

26 września 2019 r. Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Pani Justyna Garbarczyk, uczestniczyła w obchodach jubileuszowych Biblioteki Sejmowej. Seminarium zorganizowane z okazji 100. rocznicy odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu. Uroczystej inauguracji dokonał dr Wojciech Kulisiewicz, Dyrektor Biblioteki Sejmowej. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpień dotyczących tradycyjnych i nowoczesnych form gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych.

Przypominamy, że Biblioteka Sejmowa jest najstarszym biurem Kancelarii Sejmu. Została powołana 100 lat temu na wniosek grupy posłów, którzy nalegali na "utworzenie bibljoteki Sejmowej, zaopatrzenie jej w dzieła na razie najkonieczniejsze i stopniowe jej powiększanie". Funkcjonuje do dziś - jako instytucja pomocnicza dla Sejmu i Senatu. Biblioteka sumiennie gromadzi i udostępnia wydawnictwa parlamentarne i urzędowe, które służą zaspokajaniu potrzeb zaplecza badawczego, doradczego i informacyjnego Sejmu oraz tworzeniu podstaw prawnych naszego kraju.