Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

okładka książki i tekst nowości GBPiZS

 

Na zdjęciu: "Sto lat na wiejskiej. Biblioteka Sejmowa 1919-2019", red. Wieslaw Staśkiewicz, Wydawnictwo Sejmowe.

"W 2019 roku mija 100 lat od rozpoczęcia działalności przez Bibliotekę Sejmową. Okazja ta stała się inspiracją dla przygotowania niniejszego tomu.

Pragnieniem naszym było krótkie ukazanie losów oraz dorobku Biblioteki nierozłącznie związanych z siedzibą Sejmu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Ta szczególna lokalizacja znalazła odzwierciedlenie w tytule naszej publikacji, choć znawcy tematu wiedzą, że w latach 1946-1949 patronem ulicy był Ignacy Daszyński .

Obecną pozycję Biblioteka Sejmowa zawdzięcza wysiłkowi kilku pokoleń, które podejmując trud jej założenia i prowadzenia kierowały się ideą służby publicznej"

(fragment książki)

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju", Paweł Głodek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Podręczny słownik dialogu społecznego i wartości pokrewnych", Iwona Zakrzewska, Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Szczególna teoria zatrudnienia. Jak wykorzystać przedsiębiorstwa, rynki i państwa do tworzenia atrakcyjnej pracy", Adam Noga, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Wolność pracy osób z niepełnosprawnościami jako wartość prawnie chroniona", Magdalena Paluszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji", Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs, Wyd. CeDeWu.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Fuchy, działa, zlecenia. Praca przyszłości czy przyszłość pracy?", Sarah Kessler, Wyd. PWN.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Doskonalenie jakości usług szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy", Stanisław Gera, Wyd. Spatium.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Diagnoza kompetencji pracowników. Modele kompetencji uniwersalnych, menedżerskich i handlowych", Paweł Jurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz", Sebastian Jakubowski, Adrian Prusik, Wyd. Wolters Kluwer, "Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem.", Wojciech Maciejko, Katarzyna Dokukin, Wyd. Wolters Kluwer.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Kompetencje zarządzających w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych", Aleksandra Zaleśna, Wyd. Difin, "Najlepsze praktyki skutecznego menedżera", red. Anna Baczyńska, Anna Czarczyńska, Wyd. Poltext, "Modelowanie karier zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego", Wioletta Grzenda, Wyd. PWN.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy", Jerzy Wratny, Wyd. C.H. Beck.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Zbiór danych o zakładach przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej. W świetle wartości ich produkcji i majątku oraz zatrudnienia. Stan w roku 1988.", oprac. zbiorowe, Wyd. Fundacja Oratio Recta.