logo stowarzyszenia bibliotekarzy polskichKoło SBP przy Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego powołano w czerwcu 2015 r., na mocy Uchwały nr 9/2015 Zarządu Warszawskiego. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, powołane do istnienia w 1917 r., było pierwszą organizacją skupiającą bibliotekarzy w kraju odzyskującym wolność po wielu latach zaborów. Działalność Stowarzyszenia, organizacji pożytku publicznego, zrzeszającej ponad 7,5 tys. osób, skupia się na rozwoju bibliotek, integracji środowiska bibliotekarskiego, tworzeniu pozytywnej wizji bibliotek oraz zwiększeniu dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Koło SBP przy naszej Bibliotece liczy obecnie ośmiu członków, pracujących w obu działach Biblioteki: Dziale Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego i Dziale Zbiorów dla Niewidomych. Od początku swojego istnienia zaangażowane jest w działalność prowadzoną przez organizację i realizację przyjętych przez nią założeń programowych. Pierwszym celem realizowanym w naszym Kole jest aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa wiedzy oraz zwiększanie dostępu do nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. W ramach realizacji celu utrzymywania kontaktów, wymiany informacji i doświadczeń, działań na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, popularyzowania akcji sprzyjających rozwojowi bibliotek, kreowania pozytywnego wizerunku placówki, a wreszcie integracji środowiska bibliotekarskiego, aktywnie włączamy się w zwiększanie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w środowisku bibliotekarskim. W lutym 2018 r. w siedzibie naszej Biblioteki zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne dla bibliotekarzy z Koła SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej. Uczestniczymy w okolicznościowych spotkaniach i innych wydarzeniach kulturalnych, odbywających się pod egidą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W maju 2018 r. reprezentant naszego Koła wziął udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji Dnia Bibliotekarza, które odbyły się w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. W trakcie oficjalnego spotkania wręczona została Nagroda Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2017. W roku bieżącym, już po raz 34. wszyscy bibliotekarze województwa mazowieckiego mogli wspólnie uczestniczyć w obchodach Dnia Bibliotekarza, które odbyły się w gmachu Biblioteki  Publicznej m.st. Warszawy. W spotkaniu wzięli udział także reprezentanci Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. W tym roku uczestniczyliśmy też w tegorocznej edycji Dnia Bibliotekarza. Przedstawiciele Koła byli obecni na uroczystościach związanych z tym świętem. Corocznie bierzemy udział w Międzynarodowych Targach Książki. Bibliotekarze - członkowie naszego Koła włączają się aktywnie w spotkania z ludźmi kultury związanymi z książką - księgarzami, tłumaczami, ilustratorami, poligrafami, dziennikarzami i blogerami. Celem nadrzędnym jest wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy merytorycznej i promocja naszej Biblioteki. Kolejnym celem strategicznym SBP, który jest realizowany przez nasze Koło jest zwiększanie dostępu do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. W lutym 2018 r. członkowie Koła i inni pracownicy Biblioteki wzięli udział w szkoleniu "Baza danych Scopus - wsparcie dla naukowców i bibliotekarzy", które odbyło się w Bibliotece Głównej WAT. W listopadzie 2018 r. uczestniczyliśmy w dwudniowej konferencji z cyklu " Automatyzacja bibliotek" pt. "Biblioteki w cyberprzestrzeni: inspiracje Światowego Kongresu IFLA 2017". Miejscem spotkania była Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Celem konferencji było omówienie aktualnych problemów bibliotek, wynikających z szybko zmieniających się technologii informacyjnych i urządzeń elektronicznych: nowe budowy metadanych i dostępu do informacji tj. RDA, Linked Open Data, Big Data, narzędzia i usługi informatyczne w działalności bibliotek, wyzwania i problemy rozwiązań opartych o publiczną chmurę, wykorzystanie narzędzi Open Source do budowy nowoczesnej sieci bibliotecznej. Koło SBP przy GBPiZS od momentu powołania z zaangażowaniem włącza się w organizację kolejnych edycji Dni Otwartych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. W 2018 r. odbyła się IV edycja Dnia Otwartego, z hasłem przewodnim ”Inauguracja Biblioteki Cyfrowej ze zbiorów GBPiZS”. Oprócz działalności naukowej i realizacji celów o charakterze merytorycznym członkowie Koła SBP przy Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego aktywnie włączają się w organizację wycieczek edukacyjnych do innych placówek bibliotecznych i naukowych, biorą również udział w Okręgowych i Oddziałowych Zjazdach SBP, organizują  zebrania walne Koła i wybory członków Zarządu. Uczestniczą w okolicznościowych spotkaniach i innych wydarzeniach kulturalnych odbywających się pod egidą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz w wyborach na Bibliotekarza Roku. Koło SBP przy GBPiZS angażuje się w prowadzone przez Stowarzyszenie akcje charytatywne, w których biorą również udział pracownicy, którzy nie są zrzeszeni w Stowarzyszeniu.