Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

okładka książki i tekst nowości GBPiZS

 

Na zdjęciu: "Inspekcja pracy z Polsce w latach 1919-1939. Organizacja i działalność", Tomasz Kozłowski, Państwowa Inspekcja Pracy.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Praca w hospicjum", Elżbieta Trylińska-Tekielska, Wyd. Silva Rerum.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Nowe trendy w doradztwie personalnym i zawodowym", Izabela Stańczyk, Wyd. Difin.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie", Katarzyna Szara, Wyd. CeDeWu.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Europejska konwencja praw człowieka - teoria i praktyka w państwach-stronach konwencji", red. prof. Mirosław Wyrzykowski, Wyd. C. H. Beck.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach", Michał Bochenek, Wyd. Wolters Kluwer.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy", Łukasz Pisarczyk, Wyd. Wolters Kluwer.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Job crafting. Nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy", Malwina Puchalska-Kamińska, Agnieszka Łądka-Barańska, Wyd. Wolters Kluwer.