Bibliografie monotematyczne
 

Wydawane od 1977 r.

 

wg serii BIBLIOGRAFIE:

nr 142 - Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne 2010 - 2017 / oprac. zespół Ośrodka Informacji Naukowej (753 poz.)

nr 141 - Emerytury i renty 2010-2017 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. zespół Ośrodka Informacji Naukowej (1012 poz.)

nr 140 - Migracje 2009 - 2017 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. zespół Ośrodka Informacji Naukowej (930 poz.)

nr 139 - Problemy rodziny 2007-2016 (literatura polska w wyborze) / oprac. zespół Ośrodka Informacji Naukowej (1493 poz.)

nr 137 - Praca i życie ludzi starszych 2011-2016 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. H.Suchenek (561 poz.)

nr 136 - Niepełnosprawni. Rehabilitacja zawodowa 2009-2014 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. M.Wójtowicz (694 poz.)

nr 133 - Pomoc społeczna i praca socjalna 2008-2013 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. J.Więckowska-Trzyszka (579 poz.)

nr 132 - Płace w Polsce i w świecie 2006-2012 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (1274 poz.)

nr 131 - Bezpieczeństwo i higiena pracy 2003-2012 (literatura polska w wyborze) / oprac. A.Radwańska (2085 poz.)

nr 130 - Trzeci sektor 2003-2012 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (1126 poz.)

nr 129 - Praca i życie w Unii Europejskiej 2005-2012 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. J.Więckowska-Trzyszka (1588 poz.)

nr 128 - Rozwój zawodowy 2006-2011 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (1832 poz.)

nr 127 - Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji 2006-2011 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (1157 poz.)

nr 126 - Dialog społeczny 2004-2010 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (809 poz.)

nr 125 - Praca i życie ludzi starszych i starych 1998-2010 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (735 poz.)

nr 124 - Kobiety na współczesnym rynku pracy 2005-2010 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. J.Więckowska-Trzyszka (625 poz.)

nr 120 - Godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym 2000-2010 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (278 poz.)

nr 118 - Jakość życia. Ubóstwo i wykluczenie społeczne 2004-2009 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. J.Więckowska-Trzyszka (710 poz.)

nr 117 - Niepełnosprawni. Rehabilitacja zawodowa 2003-2008 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (917 poz.)

nr 116 - Społeczno-zawodowe problemy młodzieży 2000-2008 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (1082 poz.)

nr 115 - Migracje 2003-2008 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. L.Ciecierska (662 poz.)

nr 113 - Ubezpieczenia społeczne 1999-2008 : (literatura polska w wyborze) / oprac. A.Kulesza (1581 poz.)

nr 110 - Ochotnicze Hufce Pracy 1958-2007 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. K.Cetera (237 poz.)

nr 109 - Pomoc społeczna i praca socjalna 2000-2007 : (literatura polska i obca w wyborze)  / oprac. A.Kulesza (557 poz.)

nr 108 - Bezrobocie 2002-2006 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (1427 poz.)

nr 107 - Kadra kierownicza 2001-2006 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. L.Ciecierska (898 poz.)

nr 106 - Problemy rodziny 2003-2006 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (652 poz.)

nr 105 - Działalność socjalna przedsiębiorstw w Polsce 1994-2006 : (literatura polska w wyborze) / oprac. K.Samojluk (360 poz.)

nr 103 - Płace w Polsce i w świecie 2001-2005 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (1516 poz.)

nr 102 - Rozwój zawodowy pracowników 2000-2005 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (1367 poz.)

nr 101 - Dostosowanie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego do prawa wspólnotowego 2000-2005  (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. K.Samojluk (742 poz.)

nr 100 - Nietypowe formy zatrudnienia i organizacji pracy 2001-2005 : (literatura polska i obca w wyborze)  / oprac. A.Radwańska (646 poz.)

nr   99 - Proces kadrowy w organizacji 1999-2005 : (literatura polska i obca w wyborze)  / oprac. L.Ciecierska (955 poz.)

nr   98 - Zabezpieczenie społeczne rolników indywidualnych 1990-2005 : (literatura polska w wyborze) / oprac. A.Kulesza (549 poz.)

nr   97 - Patologia społeczna 1998-2003 : (literatura polska w wyborze) / oprac. A.Paszek (1010 poz.)