13 - 19 lutego 2017

 1. Aktywizacja bezrobotnych wymaga zmian / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 6, s. 10-11. 
 2. Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych - jak sprawdzić, czy nauczyciel nie był karany dyscyplinarnie / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 50-57.

 3. Co zmieniło się od 1 stycznia 2017 r. w wystawianiu świadectw pracy / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 10-11.

 4. Czas na zewnętrznego eksperta : sprawy personalne w średniej firmie / D. Ludwiczak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 42-45.

 5. Emocjonalne rozterki : kształtowanie relacji w okresie rozstawania się z pracownikami / M. Grabus, J. Zasadzka // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 64-67.

 6. Employee advocacy w Polsce : ryzykowna promocja firmy na prywatnym profilu pracownika / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 29 : 10.02, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 6, s. C14-C22.

  Wykorzystywanie przez pracodawcę prywatnego profilu pracownika na portalach społecznościowych do promowania wizerunku firmy.

 7. Etyka jako wartość dodana // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 7, s. 44-45.

  Kodeks etyczny w firmie PKN ORLEN.

 8. Jak być liderem w świecie VUCA? : ewoluujące wyzwania, na które nie sposób się przygotować // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 34-37.

 9. Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracowników w 2017 r. / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 24-27.

 10. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec zakładowej organizacji związkowej / R. Krawczyk // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 43-45.

 11. Jakie są obowiązki zleceniodawcy związane z prowadzeniem ewidencji godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę od 1 stycznia 2017 r. / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 17-20.

 12. Jak w 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące pracodawców / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 12-16.

 13. Kontrola PIP w 2017 r. - prawa i obowiązki pracodawcy / K. Czajkowska-Matosiuk // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 2, s. 3-81.

 14. Nieobecność usprawiedliwiona : co wpływa na absencję chorobową pracowników i jak można jej zapobiegać? / M. Zając // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 54-59.

 15. Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców / M. Zając // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 60-63.

  Wyniki badań przeprowadzonych przez Grupę ATERIMA w 2016 r. m.in. wśród kandydatów uczestniczących w procesach rekrutacji i selekcji realizowanych przez firmę.

 16. Podążać w stronę zmieniającego się świata : jak technologia zmieni rolę działów personalnych? / P. Mazurkiewicz // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 26-30.

 17. Podwyżki rent i emerytur 2017 / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 34 : 10. 02, s. 10.

 18. Pokontrolne spory : jakie działania przedsiębiorców kwestionuje ZUS? / Ł. Chruściel // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 84-87.

 19. Praca - luksus czy przymus? : pięć scenariuszy przyszłości rynku pracy / N. Hatalska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 21-25.

 20. Praca w święto w placówce handlowej / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 6, s. 61.

 21. Pracowniku, nie daj się! / I. Kozłowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 6, s. 17-19. 

  Podniesienie stawki minimalnej przy umowie cywilnoprawnej.

 22. Przedsiębiorco nie kombinuj! / M. Lewandowski // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 6, s. 14-16.

   Podniesienie stawki godzinowej przy umowach-zlecenia.

 23. Reset w kryzysie : jak wykorzystać doświadczenia trenerów sportowych do rozwiązywania sytuacji kryzysowych? / M. Wykrotka // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 46-49.

   Psychologia zarządzania zespołem.

 24. Świat po technologicznym tsunami : szanse i zagrożenia przyszłości rynku pracy // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 16-20.

  VI edycja Europejskiego Forum Nowych Idei.

 25. Waloryzacja emerytur i rent 2017 / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 36 : 13. 02, s. 11.

 26. Wartościowanie pracy : w jaki sposób dokonać pomiaru stanowisk w organizacji? / J. Kowalski // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 68-73.

 27. Więcej niezależności / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 7, s. 12-15.

  Wnioski z seminarium pt.: "Rada dialogu społecznego w Polsce i wybranych państwach europejskich - wzmocnienie struktur dialogu społecznego na poziomie narodowym i europejskim. Dialog społeczny dziś i jutro", 2-4 luty 2017 r.

 28. Wszystkie strony wygrywają : jak przywództwo sytuacyjne pomaga zarządzać pracownikami? / D. Gimziński // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 50-53.

 29. Zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie przedemerytalne także dla opiekunów osób niepełnosprawnych / M. Gałecka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 32-34.

 30. Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej / A. Kozera, J. Stanisławska, R. Głowicka-Wołoszyn // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 1, s. 77-89.

  Celem artykułu jest identyfikacja i ocena zmian zjawiska ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 2005 i 2013 w kontekście polityki spójności.

 31. Zróżnicowanie podregionów Polski ze względu na zagrożenie ubóstwem / J. Zaród // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 1, s. 62-76.

  Celem artykułu jest pokazanie zróżnicowania rozwoju podregionów w Polsce ze względu na wybrane cechy oraz charakterystyka obszarów najbardziej zagrożonych ubóstwem.

 32. ZUS sprawdza na Facebooku / W. Andrusiewicz ; rozm. L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 38 : 15. 02, s. 8.

  Rozm. z rzecznikiem ZUS.