7-13 stycznia 2018

1. Antidotum  na  czas  zmian  :  jak  być  bardziej  inteligentnym  emocjonalnie  i  czy  w  ogóle  warto?  / K. Lis // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 11, s. 36-39.

2. Blaski  i  cienie  różnorodności  :  kiedy  warto  ją  wspierać,  a  kiedy  przeciwdziałać  kosztom? / M. Świeży // Personel i Zarządzenie. - 2018, nr 11, s. 20-24.

3. Co   dla   gwiazdy,   a   co   dla   marudera   :   czyli   jak   dbać   o   motywację   zespołu   handlowego?  / K. Muzyczyszyn // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 11, s. 58-63.

4. Co pracodawca powinien zrobić z umowami o pracę na czas określony po 21 listopada 2018 r. / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 21, s. 15-17.

5. Empowerment pracowników w przedsiębiorstwach branży usług biznesowych / B. Deszczyński // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2018, Vol. 6, nr 4, s. 113-143.

6. Grzechy   ocen   okresowych   :   dlaczego   systemy   oceniania   przestały   spełniać   swoją  funkcję i jak można to zmienić? / M. Dawid-Sawicka // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 11, s. 81-83.

7. HR Inteligence : dlaczego zarządzanie personelem oparte na analizie danych musi stać się standardem działów HR? / A. Morawiec-Bartosik, Ł. Mytnik. - Cz. 1-3 // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 10, s. 60-64 ; nr 11, s. 46-51 ; nr 12, s. 56-61.

8. Inny, czyli kto?  :  psychologiczne mechanizmy niechęci i wykluczenia w grupach i organizacjach  /  I. Sołtysińska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 11, s. 26-31.

9. Jak  budować  organizację,  która  nie  jest  tyranem?  /  R.  Morgan-Jones  ;  rozm.  H.  Guryn  //  Personel  i Zarządzanie. - 2018, nr 11, s.14-17.

10. Jak pracodawca powinien przygotować się do nowych zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 21, s. 11-14.

11. Jak uzyskać zaświadczenie A1 dla pracownika spoza Unii Europejskiej po zmianach / A. Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 21, s. 32-34.

12. Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. wpłynie na wysokość innych należności  pracowniczych   /   B.  Goliszewska - Chojdak   //   Serwis Prawno-Pracowniczy.  -  2018,  R.  23,  nr 21, s. 22-23.

13. Jak zmieniają się przepisy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r. / D. Dwojewski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 21, Vademecum kadrowego, s. 50-57.

14. Jesteśmy  stworzone  do  tego  :  dlaczego  kobiety  dobrze  sprawdzają  się  w  roli  mentorów?  / K. Grela-Łężak // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 11, s. 74-77.

15. Komu przysługują posiłki profilaktyczne w okresie zimowym / A. P. Kuźniar // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 21, s. 41.

16. Kto  pyta,  wzbudza  zaangażowanie...  :  jak  efektywnie  przygotować  ankiety  pracownicze?  / G. Kubera // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 11, s. 52-56.

17. Kultura organizacyjna zagranicznych centrów usług biznesowych w Polsce / E. Marcinkowska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2018, Vol. 6, nr 4, s. 49-62.

18. Liczenie okresu zasiłkowego - najczęstsze błędy popełniane w praktyce / B. Nowakowski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 21, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

19. Media  społecznościowe  w  pracy  akademików  marketingu  w  Polsce  -  badania  empiryczne  /  G. Mazurek // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2018, Vol. 6, nr 5, s. 45-56.

20. Na jakich zasadach pracodawca może udzielać pożyczek pracownikom / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 21, s. 23-27.

21. Nie trzeba być mężczyzną, by osiągnąć sukces w biznesie / I. Rubis ; rozm. K. Adrian // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 11, s. 70-73.

22. Otwarte  innowacje  -  istota,  uwarunkowania,  aktywność  przedsiębiorstw  /  P.  de  Pourbaix,  A. Warzybok // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2018, Vol. 6, nr 6, s. 18-30.

23. Pracownicze plany kapitałowe - nowa forma oszczędzania / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 21, s. 9-10.

24. Przygoda z innowacyjnością : czyli recepta na budowanie pozytywnego doświadczenia pracowników / M. Stawska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 11, s. 40-44.

25. Różnorodność napędzana strategią : czyli bogactwo talentów, cech, motywacji i preferencji pracowników szansą na zwiększenie innowacyjności / P. Berłowski // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 11, s. 32-35.

26. Trzeba  mówić  jednym  językiem  :  rola  działów  HR  na  tle  wyzwań  z  jakimi  muszą  się  mierzyć  /  H. Guryn // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 11, s. 84-86.

27. Udany  awans  wewnętrzny  :  czyli  jak  wspierać  początkującego  szefa?  / A.  M.  Staroń  //  Personel  i Zarządzanie. - 2018, nr 11, s. 78-80.

28. W umowie o zakazie konkurencji należy precyzyjnie określić zakres tego zakazu / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 21, s. 45.

29. Zaświadczenie lekarskie (e-ZLA) wystawiają asystenci medyczni / A. Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 21, s. 34-36.

30. Znaczenie  zarządzania  wiedzą  i  innowacji  dla  funkcjonowania  centrów  usług  wspólnych  /  M. Soniewicki // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2018, Vol. 6, nr 4, s. 94-112.