21-27 stycznia 2018

1. Bezwarunkowy charakter odpowiedzialności pracodawcy / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2018,  nr 11,  s. 31-32.

2. Bezpieczna  praca  elektromechanika  /  N. Szymkiewicz  //  Przyjaciel przy Pracy.  -  2018,  nr 11,  s. 24-26.

3. Danina solidarnościowa - kto ją będzie musiał zapłacić od 2019 r. / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 23, s. 8-9.

4. Dochód  gospodarstw  domowych  /  M. Banaś,  P. Kujawa  //  Dialog  w  Centrum  i  Regionach.  -  2018,  nr 10,  s. 5-7.

5. E-learning  jako  nowoczesna  forma  edukacji    /   W.  Pęcak   //   Przyjaciel  przy  Pracy.  -  2018,  nr 11,  s. 8-10.

6. Gorzkie  refleksje  pracodawców  //  Dialog  w  Centrum  i  Regionach.  -  2018,  nr 10,  s.  8-11.

7. Jak  prawidłowo  ustalić  i  wypłacić  trzynastkę  za  2018  r.  /  M.  Kasprzak,  J.  Nowicka  //  Serwis  Prawno-Pracowniczy.  -  2018,  R. 23,  nr 23,  s. 50-57.

8. Jak  rozliczać  wynagrodzenie  w  razie  zwolnienia  pracownika  w  celu  załatwienia  spraw  prywatnych  /  I.  Nowacka  //  Serwis  Prawno-Pracowniczy.  -  2018,  R. 23,  nr 23,  s. 25-28.

9. Jak  ustalić  wymiar  czasu  pracy  w  2019  r.  /  M.  Wacikowska  //  Serwis  Prawno-Pracowniczy.  -  2018,  R.  23,  nr  23,  s.  17-20.

10. Jak uwzględniać wynagrodzenie roczne dla budżetówki w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych / M. Nowicka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 23, s. 32-36.

11. Konferencja "BHP w szkołach, przedszkolach, żłobkach" / P. Pasturczak // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 11, s. 45-46.

12. Kształcenie  a  praca  4.0  //  Dialog  w  Centrum  i  Regionach.  -  2018,  nr  10,  s.  26-27.

13. Którzy  pracodawcy  mogą  zrezygnować  z  tworzenia  zfśs  i  wypłaty  świadczenia  urlopowego  /  T. Kowalski  //  Serwis  Prawno-Pracowniczy.  -  2018,  R.  23,  nr  23,  s.  45-46.

14. Minimalne  wynagrodzenie  w  2019  r.   -   jak  wpłynie  na  inne  świadczenia  pracownicze   /   D. Brzeszczak-Zagrodzka,  M. Gałecka  //  Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018,  R. 23,  nr 23,  s. 58-65.

15. MOP  -  struktura  i  wyzwania  /  B.  Surdykowska  //  Dialog  w  Centrum  i  Regionach.  -  2018,  nr  10,  s.  34-38.

16. Najlepsi  przyciągają  najlepszych  :  liderzy  i  pracownicy  w  budowaniu  employer  brandingu  /  T. Duda // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 12, s. 44-48.

17. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy / K. Bidzińska // Przyjaciel przy Pracy.  -  2018,  nr 11,  s. 18-19.

18. Od  klauzul  waloryzacyjnych  do  wynagrodzeń  w  ochronie  zdrowia   //   Dialog w Centrum i Regionach. -  2018,  nr 10,  s. 43-49.

19. Początki  RDS  :  związki  zawodowe  na  "pierwszy  ogień"  //  Dialog w Centrum i Regionach.  -  2018,  nr 10,  s. 12-23.

20. Podrzeszowski  kongres  dla  polskiej  gospodarki  //  Dialog  w  Centrum  i  Regionach.  -  2018,  nr  10,  s.  28-30.

21. Podziel się pracą : jak i co delegować pracownikom? / D. Gromnicka // Personel i Zarządzanie. - 2018,  nr  12,  s.  32-36.

22. Polityka   społeczna   dla   polskich   rodzin   /   E.  Rafalska  ;  rozm.  A.  Grabowska   //   Dialog  w  Centrum  i  Regionach. - 2018,  nr 10,  s. 1-4.

23. Potencjał w dojrzałości  :  czy pracownicy w średnim wieku mogą być innowacyjni?  /  A. Kucner,  S. Pietrzyk // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 12, s. 26-30.

24. Praca  idealna  -  oczami  pracownika  i  pracodawcy  //  Dialog  w  Centrum  i  Regionach.  -  2018,  nr  10,  s.  32-33.

25. Pracodawcy potrzebują aktywnych urzędów pracy // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 10, s. 31.

26. Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców / I. Zawacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 23, s. 10-16.

27. Przegrana wojna o talenty : dlaczego organizacje nie wykorzystują potencjału, który już posiadają ? / R. Reinfuss, G. Sandford // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 12, s. 38-41.

28. Przepisy RODO ważne dla służby BHP  /  R. Bryła  //  Przyjaciel przy Pracy. - 2018,  nr 11,  s. 27-30.

29. Przybędzie pracy kadrowcom  :  jakie obowiązki czekają działy HR w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych?   /   A. Borkowski   //   Personel i Zarządzanie.  -  2018,  nr  12,  s.  63-66.

30. Spodnie czy spódnica do marynarki : czyli jaką płeć ma przywództwo? / A. Piotrowska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 12, s. 76-80.

31. Sprzątaczka  biurowa  -  zasady  bezpiecznej  pracy  /  S.  Kryczka  //  Przyjaciel  przy  Pracy. - 2018,  nr  11,  s.  11-13.

32. Substancje  chemiczne  w  firmie  -  wymogi   /   G.  Juraszek   //   Przyjaciel  przy  Pracy.  -  2018,  nr  11,  s.  19-20.

33. Warto  chwalić  :  siła  wzmocnień  w  motywowaniu  pracowników   /   I.  Kokoszka   //   Personel  i Zarządzanie.  -  2018,  nr 12,  s. 50-55.

34. Wulkanizator - potencjalne niebezpieczeństwo i środki zaradcze / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 11, s. 5-7.

35. Zmiana w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracowniczych / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 11, s. 14-15.

36. Zwolnić czy zatrzymać : co zrobić z pracownikiem, który źle wykonuje zadania? / A. M. Staroń // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 12, s. 82-84