Z ogromną satysfakcją informujemy, że Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego otrzymała za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego, upowszechnianie książki i w uznaniu dorobku Medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Bibliotheca Magna-Perennisque”.

 

medal