Schemat organizacyjny GBPiZS

Schemat organizacyjny Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego:

Biblioteką zarządza Dyrektor Biblioteki.

Podlegają mu bezpośrednio:

=> Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z podległym mu Działem Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, na który składają się: Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Sekcja Udostępniania oraz Ośrodek Informacji Naukowej;

=> Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych z podległym mu Działem Zbiorów dla Niewidomych, na który składają się: Sekcja Zbiorów Książki Mówionej, Sekcja Zbiorów Książki Brajlowskiej oraz Sekcja Zbiorów Książki Tyflologicznej;

=> Główny Księgowy z Działem Finansowo-Księgowym;

=> Sekcja Organizacyjna i Kadr;

=> Stanowisko ds. Obronnych;

=> Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych.