Bibliografie monotematyczne
 

Wydawane od 1977 r.

 

wg serii BIBLIOGRAFIE:

nr 143 - Bezpieczeństwo i higiena pracy : 2013 - 2018 / oprac. zespół Ośrodka Informacji Naukowej (1474 poz.)

nr 142 - Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne : 2010 - 2017 / oprac. zespół Ośrodka Informacji Naukowej (753 poz.)

nr 141 - Emerytury i renty : 2010-2017 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. zespół Ośrodka Informacji Naukowej (1012 poz.)

nr 140 - Migracje : 2009 - 2017 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. zespół Ośrodka Informacji Naukowej (930 poz.)

nr 139 - Problemy rodziny : 2007-2016 : (literatura polska w wyborze) / oprac. zespół Ośrodka Informacji Naukowej (1493 poz.)

nr 137 - Praca i życie ludzi starszych : 2011-2016 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. H.Suchenek (561 poz.)

nr 136 - Niepełnosprawni. Rehabilitacja zawodowa : 2009-2014 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. M.Wójtowicz (694 poz.)

nr 133 - Pomoc społeczna i praca socjalna : 2008-2013 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. J.Więckowska-Trzyszka (579 poz.)

nr 132 - Płace w Polsce i w świecie : 2006-2012 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (1274 poz.)

nr 131 - Bezpieczeństwo i higiena pracy : 2003-2012 : (literatura polska w wyborze) / oprac. A.Radwańska (2085 poz.)

nr 130 - Trzeci sektor : 2003-2012 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (1126poz.)

nr 129 - Praca i życie w Unii Europejskiej : 2005-2012 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. J.Więckowska-Trzyszka (1588 poz.)

nr 128 - Rozwój zawodowy : 2006-2011 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (1832 poz.)

nr 127 - Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji : 2006-2011 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (1157 poz.)

nr 126 - Dialog społeczny : 2004-2010 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (809 poz.)

nr 125 - Praca i życie ludzi starszych i starych : 1998-2010 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (735 poz.)

nr 124 - Kobiety na współczesnym rynku pracy : 2005-2010 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. J.Więckowska-Trzyszka (625 poz.)

nr 120 - Godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym : 2000-2010 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (278 poz.)

nr 118 - Jakość życia. Ubóstwo i wykluczenie społeczne : 2004-2009 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. J.Więckowska-Trzyszka (710 poz.)

nr 117 - Niepełnosprawni. Rehabilitacja zawodowa : 2003-2008 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (917 poz.)

nr 116 - Społeczno-zawodowe problemy młodzieży : 2000-2008 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (1082 poz.)

nr 115 - Migracje : 2003-2008 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. L.Ciecierska (662 poz.)

nr 113 - Ubezpieczenia społeczne : 1999-2008 : (literatura polska w wyborze) / oprac. A.Kulesza (1581 poz.)

nr 112 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : 1918-2008 / oprac. A.Radwańska, E.Wyglądała. - Warszawa, 2008. - 221 s.

nr 110 - Ochotnicze Hufce Pracy : 1958-2007 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. K.Cetera (237 poz.)

nr 109 - Pomoc społeczna i praca socjalna : 2000-2007 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (557 poz.)

nr 108 - Bezrobocie : 2002-2006 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (1427 poz.)

nr 107 - Kadra kierownicza : 2001-2006 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. L.Ciecierska (898 poz.)

nr 106 - Problemy rodziny : 2003-2006 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (652 poz.)

nr 105 - Działalność socjalna przedsiębiorstw w Polsce : 1994-2006 : (literatura polska w wyborze) / oprac. K.Samojluk (360 poz.)

nr 103 - Płace w Polsce i w świecie : 2001-2005 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (1516 poz.)

nr 102 - Rozwój zawodowy pracowników : 2000-2005 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (1367 poz.)

nr 101 - Dostosowanie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego do prawa wspólnotowego : 2000-2005 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. K.Samojluk (742 poz.)

nr 100 - Nietypowe formy zatrudnienia i organizacji pracy : 2001-2005 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (646 poz.)

nr 99 - Proces kadrowy w organizacji : 1999-2005 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. L.Ciecierska (955 poz.)

nr 98 - Zabezpieczenie społeczne rolników indywidualnych : 1990-2005 : (literatura polska w wyborze) / oprac. A.Kulesza (549 poz.)

nr 97 - Patologia społeczna : 1998-2003 : (literatura polska w wyborze) / oprac. A.Paszek (1010 poz.)

nr 96 - Czas pracy i jego organizacja : 1990-2004 : (literatura polska w wyborze) / oprac. A.Radwańska (614 poz.)

nr 95 - Koncepcje i metody zarządzania : 1999-2004 : (literatura polska w wyborze) / oprac. L.Ciecierska (1327 poz.)

nr 94 - Dialog społeczny : zbiorowe prawo pracy : 1993-2003 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (1777 poz.)

nr 93 - Równouprawnienie i praca zawodowa kobiet : 1998-2004 (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (732 poz)

nr 92 - Jakość i warunki życia ludności. Ubóstwo : 1998-2003 : (literatura polska w wyborze) / oprac. A.Radwańska (711 poz.)

nr 91 - Bezpieczeństwo i higiena pracy : 1995-2002 : (literatura polska w wyborze) / oprac. G.Włosek (1773 poz.)

nr 89 - Migracje : 2000-2002 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. L.Ciecierska (313 poz.)

nr 88 - Problemy rodziny : 1999-2002 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (468 poz.)

nr 87 - Organizacje pozarządowe : 1989-2002 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. L.Ciecierska (177 poz.)

nr 84 - Bezrobocie : 1998-2001 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (1166 poz.)

nr 83 - Koszty pracy : 1990-2002 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (313 poz.)

nr 82 - Kadra kierownicza : 1990-2000 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. L.Ciecierska (1156 poz.)

nr 79 - Nietypowe formy zatrudnienia i organizacji pracy : 1990-2000 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (467 poz.)

nr 78 - Płace w Polsce i na świecie : 1990-2000 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (1562 poz.)

nr 77 - Integracja Polski z Unią Europejską w zakresie pracy i polityki społecznej : 1993-2001 / oprac. E.Wyglądała (329 poz.)

nr 75 - Migracje : 1995-1999 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. L.Ciecierska (463 poz.)

nr 74 - Społeczno-zawodowe problemy młodzieży w Polsce i w świecie : 1990-1999 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (561 poz.)

nr 73 - Pomoc społeczna : 1993-1999 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (404 poz.)

nr 72 - Problemy rodziny : 1996-1998 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (391 poz.)

nr 71 - Nowoczesne systemy zarządzania : 1990-1998 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Sokołowska-Gogut (355 poz.)

nr 70 - Równouprawnienie i praca zawodowa kobiet : 1994-1997 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (464 poz)

nr 69 - Ubóstwo : 1996-1997 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (159 poz.)

nr 68 - Ubezpieczenia społeczne : 1997 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (488 poz.)

nr 67 - Bezrobocie w Polsce i w świecie : przyczyny - skutki - przeciwdziałanie : 1997 / oprac. E.Wyglądała (413 poz.)

nr 66 - Patologia społeczna : 1990-1997 : (literatura w wyborze) / oprac. J.Gawron (599 poz.)

nr 64 - Społeczne problemy transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej : 1989-1997 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. M.Kłossowska (955 poz.)

nr 63 - Ludzie starzy : 1991-1997 : (literatura polska w wyborze) / oprac. J.Gawron (568 poz.)

nr 62 - Nowelizacja kodeksu pracy : 1987-1997 : (literatura polska w wyborze) / oprac. E.Sadowska (730 poz.)

nr 61 - Niepełnosprawni. Rehabilitacja zawodowa : 1993-1997 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. J.Wacławik (364 poz.)

nr 60 - Reforma służby zdrowia, ubezpieczenia zdrowotne : 1989-1997 : (literatura polska w wyborze) / oprac. A.Kulesza (375 poz.)

nr 59 - Bezrobocie w Polsce i w świecie : przyczyny - skutki - przeciwdziałanie : 1996 / oprac. E.Wyglądała (391 poz.)

nr 57 - Ubezpieczenia społeczne : 1996 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (340 poz.)

nr 56 - Zatrudnienie i bezrobocie w Polsce i w świecie : 1995 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E. Wyglądała (691 poz.)

nr 54 - Problemy rodziny : 1994-1995 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (349 poz.)

nr 53 - Bezpieczeństwo i higiena pracy : 1983 - 1994 : (literatura polska w wyborze) / oprac. J.Gawron (1942 poz.)

nr 52 - Ubezpieczenia społeczne : II półrocze 1994-1995 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (705 poz.)

nr 51 - Ubóstwo : 1990-1995 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (263 poz.)

nr 50 - Migracje : 1989-1994 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. J.Wacławik (391 poz.)

nr 48 - Zatrudnienie i bezrobocie w Polsce i w świecie : 1993-1994 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (894 poz.)

nr 47 - Ubezpieczenia społeczne : II półrocze 1993 - I półrocze 1994 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Kulesza (417 poz.)

nr 46 - Problemy pracy kobiet w Polsce i w świecie : 1979-1993 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. E.Wyglądała (807 poz.)

nr 45 - Problemy rodziny: lipiec 1990 - 1993 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. A.Radwańska (460 poz.)

 

Wszystkie bibliografie wydane przez GBPiZS dostępne są w Bibliotece Cyfrowej GBPiZS => KLIK