Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Des demandeurs d’emploi qui travaillent ? Les sept visages de l’activité réduite

Pauline Gonthier, Klara Vinceneux // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2017, nr 3, s. 47-79, rys. tab. bibliogr.

Osoby poszukujące pracy, które pracują? Siedem twarzy zmniejszonej aktywności. => CZYTAJ

 

2. Réformer les politiques en faveur des personnes en situation de handicap ou d’invalidité. Une analyse comparative des politiques publiques mises en oeuvre en Allemagne et aux Pays-Bas

Anna Gromada // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2017, nr 3, s. 81-107, rys. tab. bibliogr.

Reforma polityk na rzecz osób w sytuacji niepełnosprawności lub inwalidztwa. Analiza porównawcza polityk publicznych wdrożonych w Niemczech i Holandii => CZYTAJ

 

3. Welfare Reform Act de 2012, fusion des minima sociaux britanniques et prestations handicap

D. Velche // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2017, nr 3, s. 109-128 bibliogr.

Ustawa o reformie opieki społecznej z 2012 r., połączenie brytyjskich minimów socjalnych i świadczeń z tytułu niezdolności do pracy. => CZYTAJ

 

4. La protection des données personnelles comme mode de régulation du big data en protection sociale complémentaire

Morgane Bertrand // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2017, nr 4, s. 57-78 bibliogr.

Ochrona danych osobowych jako środek regulacji dużych zbiorów danych w ramach uzupełniającej ochrony socjalnej. => CZYTAJ