Trends in der Beschäftigung Älterer. Rahmenbedingungen für betriebliche Personalpolitik

Ulrich Walwei // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 3-11, rys. tab. bibliogr.

Trendy w zatrudnieniu starszych pracowników: warunki ramowe dla zakładowej polityki personalnej. => CZYTAJ

 

Verlängerte Erwerbsbiografien: Triebkräfte, Grenzen, soziale Ungleichheiten

Martin Brussig // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 12-19, rys. bibliogr. 

Wydłużone biografie zatrudnieniowe: czynniki sprawcze, ograniczenia, nierówności socjalne. => CZYTAJ

 

Konstanz altersgerechter Massnahmen trotz steigender Beschäftigung Älterer

Lutz Bellmann, Sandra Dummert, Ute Leber // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 20-27, rys. tab. bibliogr. 

Stagnacja w zakresie dostosowanych do wieku działań skierowanych do personelu, pomimo wzrostu liczby pracowników w starszym wieku. => CZYTAJ

 

Herausforderungen und Handlungsbedarfe einer alterns- und altersgerechten Arbeitsgestaltung

Götz Richter, Inga Mühlenbrock // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 28-35, rys. tab. bibliogr. 

Wyzwania i zapotrzebowanie na działania dotyczące kształtowania pracy zgodnego z wiekiem. => CZYTAJ

 

Erhalt der Arbeitsfähigkeit von Generationen. Die Bedeutung von Führung

Christina Stecker, Clemens Zierler // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 36-43, rys. tab. bibliogr.

Zachowanie zdolności pokoleń do pracy. Znaczenie zarządzania. => CZYTAJ

 

Betriebliche Entgeltgerechtigkeit in altersgemischten Belegschaften

Klaus Schmierl // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 44-50 bibliogr. 

Sprawiedliwość systemów wynagradzania w przedsiębiorstwach ze zróżnicowanymi pod względem wieku pracownikami. => CZYTAJ

 

Vom Einzelfall zum systematischen Alter(n)smanagement in KMU

Sebastian Brandl, Peter Guggemos, Ingo Matuschek // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 51-58 bibliogr. 

Od pojedynczego przypadku do systematycznego zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach. => CZYTAJ

 

Karriere 50plus - neue Perspektiven schaffen. Erste Ergebnisse einer qualitativen Branchenerhebung

Christiane Debler [et al.] // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 59-65 bibliogr. 

Kariera 50plus - stworzenie nowych perspektyw kariery. Pierwsze wyniki jakościowego badania branżowego. => CZYTAJ

 

Nordische Gewerkschaften unter Druck. Der Angriff rechter Parteien  auf das Gent-System in Schweden und Dänemark

Frank Bandau // WSI Mitt. - 2018, nr 2, s. 96-104, rys. tab. bibliogr.

Nordyckie związki zawodowe pod presją. Atak partii prawicowych na gent-system w Szwecji i Danii. => CZYTAJ

 

Probleme der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten

Olaf Struck // WSI Mitt. - 2018, nr 2, s. 105-113 bibliogr. 

Problemy z integracją uchodźców z rynkiem pracy. => CZYTAJ

 

Der Einfluss betrieblicher Strukturen auf die Verdienste von Frauen und Männern. Ergebnisse der Betriebsbefragung des Soziooekonomischen Panels (SOEP- LEE)

Anne Busch Heizmann, Timothy Rinke // WSI Mitt. - 2018, nr 2, s. 114 -123, rys. tab. bibliogr. 

Wpływ struktury firm na zarobki kobiet i mężczyzn. Wyniki powiązanego badania pracodawców i pracowników - Społeczno-Ekonomiczny Panel (SOEP –LEE). => CZYTAJ

 

WSI-Mindestlohnbericht 2018: Preisentwicklung dämpft reale Lohnzuwächse 

Malte Lübker, Thorsten Schulten // WSI Mitt. - 2018, nr 2, s. 124-131, rys. tab. bibliogr. 

Raport WSI dotyczący płacy minimalnej w 2018 roku: rozwój cen tłumi realny wzrost płacy.  => CZYTAJ

 

Tarifpolitischer Jahresbericht 2017: Gedämpfte Reallohnzuwächse

Thorsten Schulten // WSI Mitt. - 2018, nr 2, s. 132-139, rys. tab. bibliogr. 

Roczny raport na temat polityki układów zbiorowych pracy w 2017 r. : przytłumiony wzrost płacy realnej.  => CZYTAJ

 

Der gesetzliche Mindestlohn aus betrieblicher Sicht

Mario Bossler, Ursula Jaenichen // WSI Mitt. - 2017, nr 7, s. 482-490, rys. tab. Bibliogr.

Ustawowa płaca minimalna z punktu widzenia przedsiębiorstwa. => CZYTAJ

 

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland: Struktur, Verbreitung und Auswirkungen auf die Beschäftigung

Oliver Bruttel, Arne Baumann, Ralf Himmelreicher // WSI Mitt. - 2017, nr 7, s. 473-481, rys. tab. Bibliogr.

Ustawowa płaca minimalna w Niemczech: Struktura, zasięg i oddziaływanie na zatrudnienie. => CZYTAJ

 

Der Mindestlohn in der Fleischwirtschaft

Claudia Weinkopf, Frederic Hüttenhoff // WSI Mitt. - 2017, nr 7, s. 533-539 bibliogr.

Płaca minimalna w przemyśle mięsnym. => CZYTAJ

 

Gesetzliche Mindestlöhne im post-keynesianischen Paradigma

Hansjörg Herr // WSI Mitt. - 2017, nr 7, s. 515-522, bibliogr.

Ustawowa płaca minimalna w post-keysowskim paradygmacie. => CZYTAJ

 

Living wages - normative und ökonomische Gründe für einen angemessenen Mindestlohn

Thorsten Schulten, Torsten Müller // WSI Mitt. - 2017, nr 7, s. 507-514, rys. tab. Bibliogr.

Living wages - normatywne i ekonomiczne przyczyny dla adekwatnych wynagrodzeń. => CZYTAJ

 

Mindestlöhne und Tarifpolitik - Ergebnisse des WSI - Niedriglohn - Monitoring

Reinhard Bispinck // WSI Mitt. - 2017, nr 7, s. 523-532, rys. tab. Bibliogr.

Minimalne płace i polityka taryfowa - wyniki WSI - monitoring niskiej płacy. => CZYTAJ

 

Mindestlohn, Arbeitsqualität und Arbeitszufriedenheit

Toralf Pusch, Miriam Rahm / WSI Mitt. - 2017, nr 7, s. 491-498, tab. Bibliogr.

Minimalna płaca, jakość pracy i zadowolenie z pracy. => CZYTAJ

 

Niedriglohnentwicklung und Lohnungleichheit im Vergleich - Der Einfluss kollektiver Akteure

Irene Dingeldey [et al.] // WSI Mitt. - 2017, nr 7, s. 499-506, tab. bibliogr.

Porównanie dynamiki niskich płac i nierówności płac. => CZYTAJ

 

Exzellente Hasardeurinnen. Beschäftigungsbedingungen und Geschlechterungleichheit auf dem wissenschaftlichen Arbeitsmarkt

Sandra Beufaýs, Andrea Löther // WSI Mitt. - 2017, nr 5, s. 348-355, tab, bibliogr.

Warunki zatrudnienia i nierówności gender na akademickim rynku pracy. => CZYTAJ

 

Institutionelle Durchlässigkeit im Bildungs- und Wissenschaftssystem in Deutschland und Frankreich

Nadine Bernhard, Justin J.W. Powell // WSI Mitt. - 2017, nr 5, S. 340-347 bibliogr.

Instytucjonalna przenikalność w systemach kształcenia i nauki w Niemczech i Francji. => CZYTAJ

 

Arbeitsmigration oder Auswanderung? Eine Analyse atypischer Arbeitsmigration nach Deutschland

Bettina Wagner, Anke Hassel // WSI Mitt. - 2017, nr 6, s. 409-420, rys. tab. bibliogr.

Migracja pracownicza czy emigracja? Analiza atypowej migracji za pracą do Niemiec.  => CZYTAJ

 

Europäischer Tarifbericht des WSI – 2016/2017

Malte Lübker, Thorsten Schulten // WSI Mitt. - 2017, nr 6, s. 421-431, rys. tab. bibliogr.

Europejski raport na temat negocjacji układów zbiorowych WSI - 2016/2017. => CZYTAJ

 

Regulierte Flexibilität - Betriebliche Regelungsstrukturen von Arbeitszeitkonten

Hermann Groβ, Hartmut Seifert // WSI Mitt. - 2017, nr 6, s. 432-441, rys. tab. bibliogr.

Regulowana elastyczność - zakładowe struktury regulacji kont pracy.  => CZYTAJ

 

Stratifizierte soziale Rechte und eingeschränkte Unionsbürgerschaft

Cecilia Brazelius, Constantin Reinprecht, Martin Seeleib-Kaiser // WSI Mitt. - 2017, nr 6, s. 398-408, tab. bibliogr.

Warstwowe prawa socjalne i ograniczone obywatelstwo UE.  => CZYTAJ

 

Weiterbildungsverhalten von Betriebsräten - Ergebnisse einer repräsentativen Befragung 

Eva Ahlene [et al.] // WSI Mitt. - 2017, nr 6, s. 442-451, rys. tab. bibliogr.

Zachowania rad zakładowych związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych - wyniki badania reprezentatywnego. => CZYTAJ