Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Europäische Säule Sozialer Rechte. Eine neue EU mit sozialerem Gesicht?

Susanne Wixforth // Soz. Sicherh. - 2018, nr 2, s. 49-55.

Europejski filar praw socjalnych. Nowa Unia Europejska z socjalną twarzą? => CZYTAJ

 

2. Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Work-Life-Balance als Bestandteil der Europäischen Säule Sozialer Rechte

Marta Böning // Soz. Sicherh. - 2018, nr 2, s. 56-60, rys.

Godzenie życia zawodowego i życia prywatnego. Równowaga praca-życie  jako element Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. => CZYTAJ

 

3. Wenn Beschäftigte Angehörige pflegen: Anforderungen an die betriebliche Sozialpolitik

Simone Leiber, Laura Schultz // Soz. Sicherh. - 2018, nr 2, s. 61-65, tab.

Gdy osoba zatrudniona musi opiekować się osobą zależną: oczekiwania wobec zakładowej polityki socjalnej. => CZYTAJ

 

4. Vereinbarungen zur Rente im Koalitionsvertrag: Rentenpolitik unter neuen Vorzeichen. Eine Analyse und Bewertung aus gewerkschaftlicher Sicht

Ingo Schäfer, Markus Hofmann // Soz. Sicherh. - 2018, nr 2, s. 67-74.

Porozumienia dotyczące emerytur: polityka emerytalna w nowych okolicznościach. Analiza i ocena z punktu widzenia związkowego. => CZYTAJ

 

5. Licht und Schatten. Arbeitsmarktpolitik im Koalitionsvertrag

Sabrina Klaus-Schelletter, Martin Künkler // Soz. Sicherh. - 2018, nr 3, s. 93-101, rys.

Światło i cienie. Polityka rynku pracy w umowie koalicyjnej. => CZYTAJ

 

6. Bewertung gesundheitspolitischer Vorhaben der neuen GroKo

Robert Spiller // Soz. Sicherh. - 2018, nr 3, s. 104-106.

Ocena zamierzeń nowej wielkiej koalicji w zakresie polityki zdrowotnej. => CZYTAJ