6 - 12 lutego 2017

1. Dane osobowe kandydata na pracownika i pracownika / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 2, s. 60-61.

2. Dialog zamiast konfliktu : debata Solidarności o kierunkach kodyfikacji prawa pracy / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 1, s. 12-14.

"Kodyfikacja prawa pracy szansą na rozwój dialogu społecznego", panel dyskusyjny podczas Zjazdu Krajowego NSZZ Solidarność.

3. Ewidencja czasu pracy i 13 zł za godzinę dla zleceniobiorcy i samozatrudnionego / E. Podgórska-Rakiel // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 4, s. 60.

4. Firmowe biedaemerytury / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 32 : 8. 02, s. 22.

Emerytury osób prowadzących działalność gospodarczą.

5. Jakie są różnice między umową o pracę a umowami zlecenia i o dzieło / M. Kasprzak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 1, s. 50-57.

6. Jak obliczyć składki za pracownicę przechodzącą z zasiłku macierzyńskiego na urlop wychowawczy / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 28 : 9.02, s. D3.

7. Jak ubezpieczają się w Unii (Litwa) / K. Szyszko-Głowadzka // Z Życia ZUS. - 2017, nr 1, s. 13-17.

Organizacja litewskiego systemu zabezpieczenia społecznego.

8. Jak ustalać ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w 2017 r. / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 1, s. 24-27.

9. Kiedy płatnicy muszą przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2016 r. / A. Salamon // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 1, s. 33-37.

10. Komu należy się świadczenie przedemerytalne / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 31 : 7. 02, s. 22.

11. Konstrukcja prawna polskiego systemu emerytalnego / G. Uścińska // Polityka Społeczna. - 2016, nr tematyczny 1, s. 12-16.

12. Kto nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 1, s. 16-19.

13. Mała firma może zamknąć fundusz socjalny w trakcie roku. Ale zapłaci grzywnę / J. Sztabińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 28 : 9.02, s. C3.

ZFŚS w firmach poniżej 50 pracowników.

14. Obowiązki biblioteki jako pracodawcy w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników / R. Golat // Bibliotekarz. - 2017, nr 1, s. 34-36.

15. Od 1 stycznia 2017 r. wyższy odpis na zfśs i świadczenie urlopowe / A. Salamon // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 1, s. 46-47.

16. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie : z duchem czasu i prawa / E. Ryś // Inspektor Pracy. - 2017, nr 1, s. 30-32.

17. Pierwszy urlop wypoczynkowy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 3, s. 61.

18. Podpisanie umowy o pracę / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 1, s. 61.

19. Podstawowa opieka zdrowotna także dla nieubezpieczonych / M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 1, s. 32-33.

20. Policy of welfare state as the state's responsibility for society - a global view / P. Rubaj // Społeczeństwo i Ekonomia. - 2016, nr 1, s. 98-107.

Polityka państwa dobrobytu jako odpowiedzialność państwa za społeczeństwo - ujęcie globalne.

21. Pracodawca nie ma prawa swobodnie korzystać ze wszystkich utworów stworzonych przez pracownika / T. Mielke // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 28 : 9.02, s. C5.

22. Praca tymczasowa w Niemczech na celowniku : zmiany dotkną również polskie firmy / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 24 : 3.02, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 5, s. C12-C18.

Zmiany w niemieckim ustawodawstwie dot. pracy tymczasowej i ich wpływ na polskich pracowników delegowanych.

23. Prawo do minimalnej stawki godzinowej / Ł. Paroń // Inspektor Pracy. - 2017, nr 1, s. 8-14.

24. Przegląd emerytalny 2016 - bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności / G. Uścińska, K. Berrahal, A. Kolek // Polityka Społeczna. - 2016, nr tematyczny 1, s. 2-6 summ.

Omów. debat zorganizowanych przez ZUS w swoich oddziałach, których celem była dyskusja o systemie emerytalnym, czerwiec-wrzesień 2016 r.

25. Przegląd systemu emerytalnego 2016 - opinie ekspertów / oprac. M. Bugaj-Wojciechowska // Polityka Społeczna. - 2016, nr tematyczny 1, s. 37-42.

26. Rok rocznic i ciężkiej pracy / M. Chudkiewicz // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 1, s. 28-30.

Podsumowanie roku pracy w NSZZ Solidarność.

27. Tragiczne skutki braku instrukcji obsługi / R. Zajączkowski // Inspektor Pracy. - 2017, nr 1, s. 24-25.

Normy bezpieczeństwa w zakładzie produkującym opakowania z papieru i tektury - opis wypadku przy pracy.

28. Trzeci wymiar kosztów / D. Smoliński, M. Ląkocy // Inspektor Pracy. - 2017, nr 1, s. 20-23.

Zagrożenia i wypadki w branży przemysłu drzewnego.

29. Trzynastka nie jest gwarantowana / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. - 2017, nr 33 : 9.02, s. D2.

30. Ubezpieczenie społeczne rolników i jego perspektywy / M. Podstawka // Polityka Społeczna. - 2016, nr tematyczny 1, s. 18-23.

31. Uposażenie sędziowskie i uposażenie rodzinne jako konstrukcja prawna / I. Jędrasik-Jankowska // Polityka Społeczna. - 2016, nr tematyczny 1, s. 16-18.

Specyfika zabezpieczenia społecznego w zawodzie sędziego oraz prawo członków jego rodziny do renty po zmarłym sędzi.

32. Wiedza Polaków o systemie emerytalnym : wyniki badań empirycznych / R. Marczak // Polityka Społeczna. - 2016, nr tematyczny 1, s. 28-37.

33. Wybrane problemy systemów emerytalnych a międzynarodowe trendy zmian / Z. Czepulis-Rutkowska // Polityka Społeczna. - 2016, nr tematyczny 1, s. 7-11.

34. Wybrane   propozycje   zmian   w   ustawie   o   pracowniczych   programach   emerytalnych  / M. Wojewódka // Polityka Społeczna. - 2016, nr tematyczny 1, s. 23-28.

35. Zaangażowanie to podstawa // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 1, s. 56-57.

Wpływ poziomu zaangażowania pracownika na wyniki firmy.

36. Zawód: tancerka/tancerz : identyfikacja kluczowych problemów z perspektywy badań własnych / A. Czarniakowski // Społeczeństwo i Ekonomia. - 2016, nr 1, s. 85-97.

37. Zmiany w ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 1, s. 12-15.