20 - 26 lutego 2017

1. BHP w 2016 roku - pierwszy od pięciu lat wzrost liczby wypadków / M. Barczak // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 46-47.

Liczba wypadków przy pracy według Głównego Urzędu Statystycznego.

2. BHp w blacharni i lakierni - najpoważniejsze zagrożenia / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 5-7.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania podwodnych robót budowlanych / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 29-34.

4. Bezpieczeństwo informacji w telepracy oraz uwarunkowania bezpieczeństwa telepracy / M. Kwieciński // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 1, s. 24-26.

5. Crowdsourcing jako specyficzna forma telepracy / W. Klimaszewska, A. Brzozowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 1, s. 20-23.

6. Czas pracy jak zły sen : czy nowy kodeks pracy oznacza koniec koszmaru / K. Topolska, J. Pawłowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 34 : 17-19.02, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 7, s. C10-C23.

Zagadnienia regulacji czasu pracy - stan obecny i postulowane zmiany w kodeksie pracy.

7. Dyskryminacja w zatrudnieniu / K. Bidzińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 21.

Dyskryminacja jako zjawisko uniemożliwiania lub utrudniania równego dostępu do przysługujących praw i przywilejów pracowniczych.

8. Humanizacyjne i dehumanizacyjne aspekty telepracy / B. Mikuła // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 1, s. 30-32.

9. Ignorantia iuris nocet / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 37-38.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2012 r., dotyczący wypadku przy pracy w zakładzie produkcyjnym.

10. Mikroklimat zimny w pracy / P. Rybiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 11-12.

11. Minimalne wynagrodzenie za pracę dla umów zlecenie / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 19-20.

12. Nowe formy pracy - nowe wyzwania dla prewencji / M. Kondej-Matarewicz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 1, s. 6-8.

Globalizacja, cyfryzacja, zmiany demograficzne tworzące nowe warunki pracy i działania niemieckich stowarzyszeń mające za zadanie pogodzenie interesu ekonomicznego przedsiębiorstw i bezpieczeństwo pracowników.

13. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mechanika samochodowego // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 24-27.

14. Padaczka jako jedna z chorób budzących największe obawy pracodawców / M. Barczak // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 43-44.

15. Pracodawcy a pracownicy - dwa punkty widzenia na telepracę / K. Pawłowska-Cyprysiak, K. Hildt-Ciupińska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 1, s. 9-11.

16. Przeciwdziałanie dysfunkcjom w telepracy - kontekst telepracownika / M. Makowiec // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 1, s. 16-19.

17. Przepis na nowe emerytury / P. Maszczyk // Rzeczpospolita. - 2017, nr 42 : 20.02, s. B10.

18. Skuteczne zmienianie kultury bezpieczeństwa / J. Karczewski, K. Karczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 13-15.

19. Sprawozdanie ZUS IWA - informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe / S. Wąs // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 22-23.

20. Technologie cięcia - bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 16-18.

21. Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy / S. Wiśniewska, K. Wiśniewski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 1, s. 27-29.

22. Telepraca a życie rodzinne - o sztuce wyznaczania granic / J. Gądecki, M. Jewdokimow, M. Żadkowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 1, s. 12-15.

23. Telepraca po polsku / K. Jach // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 1, s. 3-5.

24. Telepraca - zatrudnienie przyjazne rodzinie? / D. Głogosz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 1, s. 32-35.

25. Wyłuskać najlepszych na rynku / A. Czyżewska // Rzeczpospolita. - 2017, nr 42 : 20.02, s. F2.

Stosowanie nowoczesnych narzędzi w rekrutacji.

26. Wypadki w warsztatach samochodowych / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 39-42.

Trzy wypadki zbadane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.