1 - 14 maja 2017

1. Bezpieczna praca przy usuwaniu azbestu / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 34-37.

2. Bhp podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego materiałów wybuchowych / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 14-16.

3. Bhp w budownictwie drogowym / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 5-7.

4. Geneza Państwowej Inspekcji Pracy - uprawnienia inspektora pracy wczoraj i dziś / T. Kozłowski // Inspektor Pracy. - 2017, nr 1, Dodatek Tematyczny nr 1, s. 1-16.

Wystąpienie nadinspektora pracy, na konferencji naukowej "Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy. Inspekcja pracy - wyzwania przyszłości".

5. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg / M. Giętkowski // Inspektor Pracy. - 2017, nr 4, s. 26-29.

Kontrole przeprowadzone w 2016 r. przez inspektorów pracy w 35 podmiotach wykonujących prace drogowe lub mostowe na terenie działania OIP w Warszawie.

6. Nieprzerwany odpoczynek dobowy / L. Wyciślak // Inspektor Pracy. - 2017, nr 4, s. 8-10.

7. O balustradach na budowie / G. Brykała, M. Borek // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 17-20.

Artykuł dotyczy rozporządzenia Min. Infrastruktury z 6.02. 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U, nr 47, poz. 401) i koncentruje się na tymczasowych balustradach na budowie, czyli na środkach ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości.

8. Ocena ryzyka zawodowego dla prac spawalniczych w kanałach, zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych / Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 27-31.

9. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu : specjalizacja, współpraca, koordynacja / A. Kostyk-Lewandowska // Inspektor Pracy. - 2017, nr 4, s. 30-33.

10. Papierowo-elektroniczny chaos pojęciowy / A. Giżejowska // Rzeczpospolita. - 2017, nr 108 : 11.05, s. D2.

Wątpliwości dot. elektronicznego wniosku o wydanie świadectwa pracy.

11. Podporządkowanie jako cecha stosunku pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 18, s. 60-61.

12. Podstawowa przesłanka istnienia stosunku pracy / P. Smoliński // Inspektor Pracy. - 2017, nr 4, s. 11-14.

13. Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 107 : 10.05, s. 20.

14. Przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem / P. Rybiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 21-22.

15. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle wydobywczym według wytycznych Global Reporting Initiative / J. Kudełko [i in.] // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 3(28), s. 72-92.

16. SCC/VCA - korzyści ze stosowania standardu / K. Lewandowski, A. Mierzwiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 10-13.

SCC/VCA to lista kontrolna opisująca wymagania systemu zarządzania bhp oraz środowisko naturalne dla firm, w których istnieje zwiększone ryzyko powstania wypadku. W artykule zwrócono uwagę na wybrane elementy wymagań SCC/VCA, które wyróżniają ten system od pozostałych, bardziej popularnych w Polsce.

17. Specyfika zasad doboru środków ochrony indywidualnej do ekspozycji na czynniki biologiczne w służbie zdrowia / E. Kowalska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 32-33.

18. Świadectwa pracy po zmianach / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 23-24.

Omów. nowych zasad wydawania świadectw pracy obowiązujących od 1.01.2017 r. (Dz.U. 2016 poz. 2255)

19. Wiek emerytalny niedługo zniknie z debaty / G. Uścińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 88 : 11.05, s. A6-A7.

Wywiad z prof. Gertrudą Uścińską, prezes ZUS.

20. Wypadek pracownicy młodocianej / J. Żerański // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 42-43.

21. Zbędne, drogie i czasochłonne oceny okresowe sędziów / M. Kryszkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 88 : 9.05,
s. B6-B7.

Omówienie zmian zawartych w poselskim projekcie nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych dot. ocen okresowych sędziów.