12 - 18 czerwca 2017

1. Analiza zapadalności na boreliozę z Lyme w wybranych grupach pracowników leśnictwa w województwie zachodniopomorskim w latach 2005-2017 / T. Stawicki // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 2, s. 211-220.

2. Analiza zmian w obrazie radiologicznym płuc i zaburzeń czynności wentylacyjnej płuc u pracowników zawodowo narażonych na azbest chryzotylowy w przeszłości / E. Cwynar, B. Świątkowska, J. Tomczyk // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 2, s. 247-258.

3. Co to jest maszyna? : problemy interpretacyjne Nowej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE / S. Kowalewski. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017,
nr 3, s. 4-8 ; nr 4, s. 4-8.

4. Kłamać każdy może... : jak rozpoznać, kiedy kandydat do pracy lub pracownik nie mówią prawdy? / N. Hofman // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 6, s. 44-47.

5. Laborant, kierownik laboratorium / P. Leśniewski. - Cz. 1-2 // Atest - 2017, nr 4, s. 64-67 ; nr 5, s. 64-67.

6. Laryngeal manual therapy palpatory evaluation scale : a preliminary study to examine its usefulness in diagnosis of occupational dysphonia / E. Woźnicka [et al.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 2, s. 179-188.

Skala oceny manualnej terapii krtani: wstępne studium mające na celu zbadanie jej użyteczności w diagnozowaniu dysfonii zawodowej.

7. Nadchodzą pracownicze plany kapitałowe. Czy firmy będą zakładać na ostatnią chwilę PPE / oprac. K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 111 : 9-11.06, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 22, s. C2-C6.

8. Nanorurki węglowe - charakterystyka substancji, działanie biologiczne i dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego / A. M. Świdwińska-Gajewska, S. Czerczak // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 2,
s. 259-276.

9. Narażenie zawodowe podczas procedur ortopedycznych wykonywanych pod kontrolą fluoroskopii rentgenowskiej / E. Owsiak [i in.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 2, s. 221-227.

10. (Nie)gotowi na przeprojektowanie : w jaki sposób działy personalne mogą doskonalić procesy HRM w firmie? / M. Kantowicz-Gdańska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 6, s. 73-76.

Doskonalenie procesów rekrutacyjnych.

11. Ochrona czasowników : nowe wyzwania na rynku pracy tymczasowej / A. Zielińska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 6, s. 56-59.

12. Ochrona przedemerytalna w okresie przejściowym / P. Wąż. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 4, s. 13-15 ; nr 5, s. 29-34.

13. Odpowiedzialny biznes w polskich realiach : przegląd praktyk CSR z 2016 roku // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 6, s. 26-29.

14. Personal and occupational risk factors for carpal tunnel syndrome in meat processing industry workers in Northern Italy / M. Riccó, C. Signorelli // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 2, s. 199-209.

Osobiste i zawodowe czynniki ryzyka zespołu cieśni nadgarstka u pracowników przemysłu mięsnego w północnych Włoszech.

15. Prace zakazane : nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy kobiet / M. Grzelak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 6,
s. 85-87.

16. Pracownik na L4 : jak przeciwdziałać nadużywaniu zwolnień lekarskich przez pracowników? / R. Stępień // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 6, s. 52-54.

17. Pracownik też klient : wyzwania pracodawców wobec doświadczeń pracowników oraz transformacji funkcji HR / J. Karasek, M. Stawska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 6, s. 30-35.

18. Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. - diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników / K. Puchalski, E. Korzeniowska // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 2, s. 229-246.

19. Realny pracownik w wirtualnym świecie : jak zarządzać pracownikami w e-handlu? / D. Czerwińska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 6,
s. 48-50.

20. Relationships of work-related psychosocial risks, stress, individual factors and burnout - questionnaire survey among emergency physicians and nurses / I. M. Ilić [et al.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 2,
s. 167-178.

Zagrożenia psychospołeczne związane z pracą, stres, indywidualne czynniki i wypalenie zawodowe - kwestionariusz ankiety wśród lekarzy i pielęgniarek.

21. Samo konto nie wystarcza : o trudnej rzeczywistości rekrutacyjnej na podstawie raportu "Media społecznościowe w rekrutacji 2017" / K. Młynarczyk, M. Tyburcy // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 6,
s. 38-43.

22. Skuteczność programów interwencyjnych promujących aktywność fizyczną w miejscu pracy / M. Malińska // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 2, s. 277-301.

23. Środowisko pracy personelu medycznego / M. Tarczoń. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 3, s. 13-16; nr 4, s. 50-53.

Cz. 1. Czynniki fizyczne ; Cz. 2. Czynniki chemiczne.

24. Wizerunek personalnego : ile brakuje HR-owcom do tego, aby być prawdziwym partnerem w biznesie? / A. Tkaczyk // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 6, s. 81-84.

25. Wizualizacje w bhp : skuteczne narzędzie czy tylko ozdoba? / J. Pokładnik // Atest. - 2017, nr 4, s. 18-20.

26. Z polecenia na polecenie czyli jak programy poleceń rekrutacyjnych usprawniają rekrutację / M. Giełzak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 6, s. 77-80.