10 - 16 lipca 2017

1. Bullying behavior and mental health in healthcare and educational sectors in Kaunas, Lithuania / L. Bernotaite, V. Malinauskiene, P. Leisyte // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 3, s. 307-314.

Prześladowanie w miejscu pracy i zdrowie psychiczne w sektorach opieki zdrowotnej i oświaty w Kownie na Litwie.

2. Charakter prawny odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za wadliwe wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę / A. Tomanek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 7, s. 29-39.

3. Dla kogo wcześniejsza emerytura / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 160 : 12.07, s. 18.

4. Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianie przepisów od 1 czerwca 2017 r. / P. Jeżek [i in.] // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 14, 81 s.

5. Jak ubezpieczają się w Unii (Niemcy) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2017, nr 5, s. 10-14.

6. Jak zawierać umowy, gdy trzeba czasowo zastąpić podwładnego / O. Małecka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 134 : 13.07, s. C4-C5.

7. Kopenhaski kwestionariusz psychospołeczny (COPSOQ) - właściwości psychometryczne wybranych skal w polskiej wersji / M. Widerszal-Bazyl // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 3, s. 329-348.

Narzędzia pomiarowe do badania wpływu psychospołecznych właściwości pracy na zdrowie pracownika.

8. Koszty pracy staną się nieistotne / S. Horbaczewski // Rzeczpospolita. - 2017, nr 162 : 14.07, s. B9.

Postępująca robotyzacja i automatyzacja gospodarki spowoduje, że koszty pracy staną się nieistotne.

9. Kryzys metody układowej. Zagadnienia prawne / Ł. Pisarczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 7, s. 2-10.

Autor omawia prawne aspekty załamania się systemu układów zbiorowych w Polsce. Analizuje przyczyny kryzysu i formułuje postulat ustawowej interwencji. Przedstawia także propozycje rozwiązań prawnych, które mogłyby spowodować poprawę sytuacji.

10. Nanopestycydy - jasna czy ciemna strona mocy? / M. Matysiak, M. Kruszewski, L. Kapka-Skrzypczak // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 3, s. 423-432.

11. Nierówności a wzrost gospodarczy (uwagi na marginesie książki Grzegorza Malinowskiego Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie) / M. G. Woźniak // Ekonomista. - 2017, nr 3, s. 347-358.

12. Occupational contact allergy to omeprazole and ranitidine / I. Herrera-Mozo, P. Sanz-Gallen, G. Marti-Amengual // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 3, s. 433-435.

Zawodowa alergia kontaktowa z omeprazolem i ranitidyną.

13. Ocena świadczeń emerytalnych w krajach europejskich / A. Jajko-Siwek // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 6, s. 23-37.

Celem przedstawionego badania jest scharakteryzowanie osób, które będąc na emeryturze uzyskują świadczenia zapewniające utrzymanie dotychczasowych warunków bytowych.

14. Pojęcie danych osobowych – uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-582/14 Patrick Breyer/Bundesrepublik Deutschland 65 / T. Cygan // Palestra. - 2017, R. 62, nr 6, s. 65-73.

15. Potrącenia nie tylko z wynagrodzeń / E. Młynarska-Wełpa // Rzeczpospolita. - 2017, nr 160 : 12.07, s. H2-H3.

Zasady potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

16. Pracodawca może obniżyć rekompensatę za wypadek przy pracy / R. Sadlik // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 134 : 13.07, s. C7.

17. Przedsiębiorczość studentów województwa podlaskiego / A. Andrzejczyk // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2016, nr 6, s. 141-170.

Prezentacja wyników badań w zakresie przedsiębiorczości młodzieży akademickiej województwa podlaskiego.

18. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu jakości życia w Polsce / A. Sompolska-Rzechuła // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 6, s. 38-57.

Ocena podobieństwa województw pod względem jakości życia mieszkańców oraz określenie typologicznych klas województw w zakresie analizowanego zjawiska.

19. Rada Dialogu Społecznego – w przededniu zmian / M. Szymański // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 7, s. 23-28.

20. Quantification of lower extremity physical exposures in various combinations of sit/stand time duration associated with sit-stand workstation / H. Pei [et al.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 3, s. 315-327.

Narażenie fizyczne kończyn dolnych w różnych kombinacjach czasu siedzenia i stania związanego ze stanowiskiem pracy.

21. Środowiskowe efekty społecznej odpowiedzialności biznesu – ujęcie instytucjonalne / R. Kudłak, W. Kisiała // Ekonomista. - 2017, nr 3, s. 243-263.

22. Temperamentalny czynnik ryzyka zaburzeń stanu zdrowia pracowników sądownictwa / K. Orlak, J. Tylka // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 3, s. 375-390.

23. Tłumienie dźwięku nauszników przeciwhałasowych stosowanych jednocześnie ze sprzętem ochrony układu oddechowego / E. Kozłowski, R. Młyński // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 3, s. 349-361.

24. Zollamt zmienia praktykę w kwestii płacy minimalnej z korzyścią dla polskich pracodawców / Ł. Kuczkowski, M. Maniecka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 134 : 13.07, s. C3.

Zmiany w zasadach obliczania płacy minimalnej na terenach Niemiec.

25. Zróżnicowanie powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy w zależności od rodzaju umowy o pracę w świetle prawa międzynarodowego i prawa UE / M. J. Zieliński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 7, s. 11-22.