14 - 20 sierpnia 2017

1. Badania organizacji społecznych z perspektywy Instytutu Polityki Społecznej UW / E. Leś // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 5/6, s. 31-35.

2. Capability approach jako podejście badawcze w polityce społecznej / A. Kurowska // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 5/6, s. 20-26.

3. Czarne chmury nad dialogiem / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 163 : 24.08, s. B1.

Ocena działalności Rady Dialogu Społecznego przez związki zawodowe.

4. Dla represjonowanych / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 196 : 24.08, s. 22.

Świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych przyznane nową ustawą, która wchodzi w życie 31 sierpnia.

5. Dwadzieścia lat badań nad migracjami z perspektywy polityki społecznej / E. Jaroszewska // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 5/6, s. 45-48.

6. Edukacja czy tylko zatrudnienie a może przedsiębiorczość społeczna? / J. Orczyk // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 7, s. 9-12.

7. Europejski filar praw socjalnych / G. Uścińska // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 5/6, s. 2-8.

Europejski filar praw socjalnych to dokument wyznaczający kierunki działania dla polityki zatrudnienia i polityki społecznej Unii Europejskiej i państw członkowskich, w tym zwłaszcza wsparcie dla rynków pracy i systemów zabezpieczenia. społecznego.

8. Humanistyczna analiza polityki mieszkaniowej jako podejście do badania mieszkalnictwa rozwijane w Instytucie Polityki Społecznej UW / A. Zubrzycka-Czarnecka // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 5/6, s. 40-45.

9. Jakie składki i podatek, gdy płatnikiem pracownik z Polski, a pracodawcą firma z Czech / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 163 : 24.08, s. C7.

10. KE [Komisja Europejska] chce zrównania wieku emerytalnego / A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 197 : 25.08, s. 10.

11. Nauki o polityce publicznej - szansa na rozwój czy ślepa uliczka dla badań polityki społecznej? / R. Szarfenberg // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 5/6, s. 27-31.

12. Nierówności i wykluczenie społeczne w epoce społeczeństwa postindustrialnego / M. Abucewicz, S. Michalik // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 7, s. 35-38.

Omów. konf., która odbyła się 31 marca 2017 r.

13. Niższy wiek emerytalny / oprac. A. Ochremiak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 161 : 22.08, wkł., s. I-VIII.

14. Przedsiębiorczość jako cel edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej / S. M. Kwiatkowski // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 7, s. 13-17.

15. Przywilej czy przymus / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 164 : 25-27.08, s. A6-A7

Urlop rodzicielski.

16. Pułapki systemu nagradzania pracowników / M. Sudoł // Rzeczpospolita. - 2017, nr 196 : 24.08, s. D8.

17. Rodzina dysfunkcyjna w systemie pomocy społecznej państwa w świetle regulacji prawnych i w opinii pracowników instytucji pomocy społecznej / M. Ruszkowska // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 7, s. 18-22.

18. Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji / B. Kaczyńska // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 7, s. 29-34.

Sprawozdanie z VII ogólnopolskiej konferencji poświęconej rynkowi pracy i ubezpieczeniom w dobie innowacji, która odbyła się 6-7 września 2016 r.

19. Rynek pracy młodych Polaków w perspektywie cyklu życia na tle UE ogółem i wybranych krajów unijnych : wybrane wskaźniki / J. Grotowska-Leder // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 7, s. 1-9.

Sytuacja na rynku pracy Polaków należących do dwóch kategorii wieku: 20-24 lata i 25-29 lat.

20. Sankcje socjalne w świetle gramatyki instytucjonalnej - nowe spojrzenie na aktywną politykę społeczną / B. Pieliński, R. Szarfenberg // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 5/6, s. 9-14.

Próba odpowiedzi na pytanie, jak zostało pierwotnie ukształtowane i jak zmieniło się podejście do sankcji socjalnych w ustawie o pomocy społecznej na przestrzeni lat 1990-2017.

21. Satysfakcja z życia i z pracy w aspekcie uelastyczniania zatrudnienia / A. Lubrańska // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 7, s. 23-29.

22. Umowy terminowe vs prawo UE: wyjątki od limitów do zmiany? PIP na tak, rząd na nie / U. Mirowska-Łoskot [i in.] // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 164 : 25-27.08, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 33, s. C13-C16.

23. Wybrane metody i perspektywy w badaniach nad zabezpieczeniem społecznym / B. Samoraj-Charitonow // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 5/6, s. 35-40.

24. Wyjaśnienia lokalnej polityki społecznej. podejścia i tradycje badawcze / M. Theiss // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 5/6, s. 14-20.

25. Zmiany w ochronie przedemerytalnej / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 194 : 22.08, s. 18.

26. Zmiany w ustalaniu dochodu dla świadczeń 500+ / A. Puszkarska // Rzeczpospolita. - 2017, nr 194 : 22.08, s. I8.