13 - 19 listopada 2017

1. Czy cukrzycę można traktować jako chorobę pośrednio związaną z pracą? / A. Marcinkiewicz [i in.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 5, s. 667-675.

2. Dwupłytowa struktura aktywna do ograniczania transmisji hałasu przez obudowy i przegrody dźwiękoizolacyjne / L. Morzyński, T. Krukowicz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 10, s. 24-28.

3. Emeryci będą drożsi, niż szacował ZUS // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 227 : 23.11, s. A2-A3.

4. Istota i zróżnicowanie kultury organizacyjnej domów pomocy społecznej / J. Niedbalski // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 9, s. 34-39.

5. Jak podwyższyć emeryturę / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 272 : 23.11, s. 17.

6. Każdy może reprezentować pracownika / Ł. Kobroń-Gąsiorowska // Rzeczpospolita. - 2017, nr 272 : 23.11, s. D1.

7. Koncepcja państwa jako pracodawcy ostatniej instancji w kontekście nowoczesnej teorii pieniądza / R. Huterski // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 9, s. 14-18.

8. Minimum egzystencji w 2016 r. - dane średnioroczne / P. Kurowski // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 9, s. 32-33.

9. Minimum socjalne w 2016 r. : dane średnioroczne / P. Kurowski // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 9, s. 30-31.

10. Minimum socjalne w grudniu 2016 r. / P. Kurowski // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 9, s. 28-30.

11. Nienależyte wykonanie obowiązków obrońcy w ramach plea bargaining w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA / A. Nieprzecka // Palestra. - 2017, R. 62, nr 10, s. 18-23.

12. Nowe rozporządzenie - wyższe wymagania w obszarze środków ochrony indywidualnej // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 10, s. 8-9.

13. Ocena poziomu życia gospodarstw domowych według województw - meandry analizy taksonomicznej / A. Czech, T. Słaby // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 10, s. 19-37.

14. Ocena wyników programu profilaktycznego „Chroń swój głos” przeprowadzonego przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu / M. Jałowska, G. Wośkowiak, B. Wiskirska-Woźnica // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 5, s. 593-603.

15. Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe – analiza porównawcza pracy nauczycieli i pracowników sektora usług komercyjnych / A. Springer, K. Oleksa // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 5, s. 605-615.

16. Pracodawcy będą skazani na e-kartotekę / U. Mirowska-Łoskot // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 223 : 17-19.11, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 45, s. C5.

Nowe zasady prowadzenia akt osobowych.

17. Prawa społeczne w Europejskiej Karcie Społecznej a uwarunkowania gospodarcze / J. Wratny // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 9, s. 10-13.

18. Profil psychologiczny pilotów samolotów pasażerskich – analiza temperamentu, agresji i skłonności do podejmowania ryzyka / R. Makarowski [i in.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 5, s. 640-651.

19. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście wykonywania zawodu adwokata / M. Matusiak-Frącczak // Palestra. - 2017, R. 62, nr 10, s. 24-30.

20. Przez brak informacji zaniżone mogą być tysiące emerytur / B. Wiktorowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 227 : 23.11, s. B1.

Przeliczanie świadczenia na podstawie płacy minimalnej.

21. Relatywne zmiany poziomu zasobów mieszkaniowych i wyposażenia techniczno-sanitarnego mieszkań na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego / M. Dolata, J. Lira // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 10, s. 52-68.

22. Sporu o państwo dobrobytu ciąg dalszy : od ekspancji do stabilności finansowej i efektywności / W. Rutkowski // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 9, s. 1-9.

23. Use of work–life balance benefits guaranteed by law in Poland – Do size of the enterprise and gender matter? / D. Merecz-Kot [i in.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 5, s. 575-581.

Wskazano podobieństwa i różnice w korzystaniu ze świadczeń wspierających równowagę między życiem zawodowym a prywatnym kobiet i mężczyzn pracujących w polskich małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

24. Wpływ stresu i intensywności rozmów przez telefon komórkowy na stan zdrowia i dolegliwości subiektywne pracowników sieci GSM / A. Szyjkowska [i in. // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 5, s. 617-628.

25. Wynagradzanie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego / I. Jakubowska // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 9, s. 18-22.

26. Wytyczne do opieki profilaktycznej nad uczniami szkół fryzjerskich / A. Golińska-Zach, M. Wiszniewska, J. Walusiak-Skorupa // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 5, s. 677-687.

Alergia zawodowa.

27. Zatrudnienie wspomagane jako forma aktywizacji osób z niepełnosprawnością / A. Kławsiuć-Zduńczyk // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 10, s. 20-23.

28. Zmiany dla nauczycieli / J. Suchecka // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 270 : 21.11, s. 18.

Zmiany w 54 art. Karty Nauczyciela.

29. Zmiany zachowań migracyjnych w województwie kujawsko-pomorskim / W. Gierańczyk, M. Krajewska // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 10, s. 69-84.

30. Zwłaszcza trudne decyzje wymagają dialogu / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 45, s. 10-13.

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego 30.10.2017 r.