26 marca - 1 kwietnia 2018

1. Bardziej efektywna aktywizacja bezrobotnych / M. Topolewska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 62 : 28.03, B1.

2. Biznes a kształcenie zawodowe / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 9, s. 18-19.

3. Cecha nagłości wypadku przy pracy / J. Litowski // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 3, s. 11-15.

4. Cudzoziemscy pracownicy liczeni w miliony / A. Grabowska //Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 10, s. 16-19.

5. Demograficzna katastrofa pielęgniarska / K. Klinger, A. Szczepańska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 60 : 26.03, A2-A3.

6. Dla rodzin / I. Kozłowska // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 10, s. 40-41.

Mobilna Karta Dużej Rodziny.

7. Ewidencjonowanie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi / M. Kornaś // Inspektor Pracy. - 2018, nr 2, s. 6-9.

8. Instrukcja maszyny - wymagania / W. Łabanowski. - Cz. 1-2 // Inspektor Pracy. - 2018, nr 1, s. 23-28 ; nr 2, s. 24-28.

9. Jak bezpiecznie żyć z ryzykiem? / R. Studenski. - Cz. 1-3 // Atest. - 2018, nr 1, s. 4-8; nr 2, s. 4-7 ; nr 3, s. 4-8.

10. Jak radzić sobie z manipulacją w pracy? / A. Kucharska // Inspektor Pracy. - 2018, nr 2, s. 32-33.

11. Kierowca TIR-a to marynarz? / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 8, s. 14-15.

Nieuznawanie kierowców transportu międzynarodowego za pracowników delegowanych (podobnie jak marynarzy).

12. Lifting oszczędzania na emeryturę / K. Kubacka // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 11, s. 24-25.

Dot. projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

13. Murarz-tynkarz / L. Zieliński. - Cz. 1-2 // Atest. - 2018, nr 2, s. 13-16.

14. Najwygodniej zwolnić związkowca / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 8, s. 11-13.

15. Nowe przepisy bhp i prawa pracy : przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2018 r. // Atest. - 2018, nr 3, s. 63-64.

16. O pojęciu pracodawcy w zbiorowym prawie pracy - uwagi de lege lata i de lege ferenda / K. W. Baran // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 3, s. 7-10.

17. Obliczanie uprawnień emerytalnych : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 3, s. 47-50.

Wyrok TS z 29.11.2017 r., C-189/16.

18. Ochrona minimalnej stawki godzinowej / Ł. Paroń. - Cz. 1-2 // Inspektor Pracy. - 2018, nr 1, s. 12-14 ; nr 2, s. 10-14.

19. Osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność a tytuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 3, s. 21-23.

20. Pracodawca decyduje o przesunięciu urzędnika do innej pracy / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 72 : 27.03, s. I4-I5.

21. Pracujące kobiety - dla nich samych i dla gospodarki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 60 : 26.03, A12.

22. Prawo pobytu członka rodziny pracownika : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 3, s. 51-53.

Wyrok TS z 14.11. 2017 r., C-165/16.

23. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym za przyjęcie przez pracownika "łapówki kontrolowanej" : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 3, s. 26-32.

Wyrok SN z 15.11.2017 r., III PK 161/16.

24. Służba wojskowa a ochrona stosunku pracy / P. Smoliński // Inspektor Pracy. - 2018, nr 3, s. 20-25.

25. To kwestia zaufania / M. Chudkiewicz // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 12, s. 36-37.

Dot. projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

26. Upoważnienie pracownika do reprezentowania organizacji związkowej wobec pracodawcy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 3, s. 39-42.

Wyrok SN z 13.09.2017 r., I PK 338/16.

27. Wierzytelności wynikające z umowy o pracę : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 3, s. 54-55.

Wyrok TS z 14.12.2017 r., C-243/16.

28. Wniosek o przyznanie i wypłatę zasiłku macierzyńskiego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 3, s. 43-45.

Wyrok SN z 03.102017 r., II UK 433/16.

29. Wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 3, s. 33-38.

Wyrok SN z 04.10.2017 r., III PK 147/16.

 30. Zatrudnienie w ramach indywidualnej działalności gospodarczej / A. Bogusz // Inspektor Pracy. - 2018, nr 2, s. 20-23.