14 - 20 maja 2018

1. Badania lekarskie pracowników w Austrii / B. Gruszczyńska-Czudaj // Inspektor Pracy. - 2018, nr 4, s. 22-24.

2. Co przedsiębiorca musi wiedzieć o planach kapitałowych / Dziennik. Gazeta Prawna.- 2018, nr 93 : 15.05, F2-F3.

3. Cudzoziemcy bez zezwoleń // Inspektor Pracy. - 2018, nr 4, s. 25.

4. Czy biblioteki mogą być zwolnione z obowiązków wynikających z RODO? / S. Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. - 2018, nr 4, s. 38-39.

Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza.

5. Dodatkowe techniczne środki ochronne / W. Łabanowski // Inspektor Pracy. - 2018, nr 4, s. 26-29.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników podczas użytkowania maszyn.

6. Indeks zamiast zezwolenia na pracę / K. Gospodarowicz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 113 : 17.05, s. D3.

Zatrudnianie cudzoziemca studiującego na polskiej uczelni.

7. Jak bezpiecznie żyć z ryzykiem? / R. Studenski. - Cz. 1-4 // Atest. - 2018, nr 1, s. 4-8; nr 2, s. 4-7 ; nr 3, s. 4-8; nr 4, s. 4-7.

Cz. 2. Pomiar i ocena ryzyka ; Cz. 3. Motywy podejmowania ryzyka ; Cz. 4. Podejmowanie ryzyka a powodowanie wypadków.

8. Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora pieszego / W. Łabanowski // Atest. - 2018, nr 4, s. 33-40.

Lista kontrolna zagrożeń związanych z maszynami do ścinania trawy.

9. Limit wysokości odszkodowania z art. 47 k.p. w przypadku wydłużonego okresu wypowiedzenia ponad okresy wskazane w art. 36 § 1 k.p. - ewolucja orzecznictwa : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 3, s. 41-43.

10. Murarz-tynkarz / L. Zieliński. - Cz. 1-3 // Atest. - 2018, nr 2, s. 13-16 ; nr 3, s. 18-20 ; nr 4, s. 26-29.

11. Nowe przepisy bhp i prawa pracy : przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2018 r. // Atest. - 2018, nr 3, s. 63-64 ; nr 4, s. 63.

12. O pożądanych granicach nowatorstwa projektów nowej kodyfikacji prawa pracy słów kilka / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 3, s. 2-3.

13. Ochrona podczas pracy na wysokości // Atest. - 2018, nr 4, s. 52-53.

Seminarium, zorganizowane w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, na temat przepisów i zasad z zakresu zapewnienia pracownikom ochrony podczas prac na wysokości, 27 luty 2018 r.

14. Ochrona szczególna działacza związkowego / A. Lejko // Atest. - 2018, nr 4, s. 61-62.

Wyrok Sądy Najwyższego z 19 kwietnia 2017 r. I PK 221/16.

15. Partnerstwo w rozwiązywaniu problemów / S. Trzepizur // Atest. - 2018, nr 4, s. 18-20.

Społeczna inspekcja pracy w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" SA w Bukownie.

16. Pojęcie pracownika w nauce społecznej Kościoła / M. Gąsiorek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 3, s. 13-20.

17. Pomocnicy rolników czy parobkowie / Ł. Guza, B. Wiktorowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 95 : 17.05, B8.

Omówienie nowych przepisów dotyczących zatrudniania w gospodarstwach rolnych przy prostych pracach.

18. Powołania i odwołania dyrektorów bibliotek (w świetle orzecznictwa) / R. Golat // Bibliotekarz. - 2018, nr 4, s. 35-37.

19. Północna droga inspekcji pracy / P. Rozowski // Inspektor Pracy. - 2018, nr 4, s. 8-11.

Współpraca bilateralna inspekcji pracy Polski i Norwegii.

20. Profilowanie pomocy dla bezrobotnych / A. Reda-Ciszewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 3, s. 28-33.

Analiza nowelizacji z 2014 r. do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzającej profilowanie pomocy dla bezrobotnych.

21. Rozwiązanie stosunku pracy z powodu powtarzających się usprawiedliwionych nieobecności pracownika a dyskryminacja pośrednia ze względu na niepełnosprawność : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 3, s. 39-41.

22. Urządzenia do zatrzymania awaryjnego maszyn / W. Łabanowski // Atest. - 2018, nr 4, s. 42-46.

Techniczne środki ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi.

23. W świadectwie mają być fakty / T. Zalewski // Inspektor Pracy. - 2018, nr 4, s. 20-21.

24. Współpraca służby bhp i sip // Atest. - 2018, nr 4, s. 9.

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy dotyczące współdziałania w przedsiębiorstwie służby bhp i społecznej inspekcji pracy.

25. Zarządzanie wiekiem : samorządy wiedzą, jak przyspieszyć przejście na emeryturę / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 96 : 18.05, Tygodnik. Gazeta Prawna nr 18, s. C7-C10.

26. Zmiany w składce wypadkowej // Atest. - 2018, nr 4, s. 59-60.

27. Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych / T. Musialik. - Cz. 1-2 // Inspektor Pracy. - 2018, nr 3, s. 10-15 ; nr 4, s. 12-17.

Dot. ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zm. ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962, zwana dalej nowelizacją).

28. Zobowiązania wynikające z art. 12 Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej a strategia i perspektywy jej ratyfikacji / M. J. Zieliński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 3, s. 4-12.