25 czerwca - 1 lipca 2018

1. Analiza treści w badaniach zjawisk społecznych w organizacji : zastosowanie programu IRAMUTEQ / A. Glińska-Neweś, I. Escher // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2018, Vol. 6, nr 3, s. 73-94.

2. Bez radości nie ma dobrej pracy : jak zabawa w pracy przekłada się na atrakcyjność pracodawcy? / A. Macnar // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 6, s. 12-15.

3. Bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzzakładowych - instrukcja / J. Micuła // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 5, s. 22-23.

4. BHP podczas robót żelbetowych / K. Masiak // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 5, s. 15-16.

5. Coraz trudniej o kandydata : jakie działania powinni podejmować HR-owcy, aby procesy rekrutacyjne były bardziej efektywne? / K. Traczykowski // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 6, s. 50-53.

6. Dialog społeczny wymaga reanimacji / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 122 : 26.06, s. B10.

7. Europejski kwestionariusz analizy stanowisk pracy (EKASP) / A. Biela, B. Rożnowski // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2018, Vol. 6, nr 3, s. 5-26.

8. Firma bez menedżerów : czym jest holakracja i gdzie może się sprawdzić? / S. Borejsza-Wysocka // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 6, s. 44-49

9. Kara za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych groźniejsza dla zleceniobiorcy niż dla etatowca / J. Styczyński // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 124 : 28.06, s. C4.

10. Kwestionariusz do pomiaru klimatu organizacyjnego Rosenstiela i Boegela - polska adaptacja i normalizacja / K. Durniat // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2018, Vol. 6, nr 3, s. 48-72.

11. Magister i inżynier to wciąż marzenie pracodawców / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 144 : 25.06, s. A24.

12. Naruszenie przepisów bhp : orzecznictwo / wybór i oprac. T. Romer // Monitor Prawa Pracy. - 2008, R. 5, nr 2, s. 102-104.

13. Nie być jak cyborg : jak przejawia się odwaga i strach menedżera? / D. Gromnicka // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 6, s. 54-58.

14. Niebezpieczeństwo związane z pracą operatora żurawia wieżowego / S. Kryczka // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 5, s. 5-7.

15. Nieuczciwe postawy pracowników : sposoby na zabezpieczenie firmy przed nielojalnością i ujawnieniem informacji poufnych / A. Błaszak // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 6, s. 82-85.

16. Obiecanki cacanki. Tak firmy kuszą pracowników / P. Otto // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 124 : 28.06, s. C2.

17. Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku kierownika budowy / R.B. // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 5, s. 18-21.

18. Oceny okresowe nie dla wszystkich urzędników / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 146 : 26.06, s. I6-I7.

19. Odzież ochronna do pracy w środowisku zimnym / T. Dąbrowski // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 5, s. 32-33.

20. Podróż służbowa a czas pracy / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 5, s. 30-31.

21. Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru wypalenia zawodowego OLBI (The Oldenburg Burnout Inventory) / T. Chirkowska-Smolak // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2018, Vol. 6, nr 3, s. 27-47.

22. Pracownik pod obserwacją : on the job training sposobem na podniesienie efektywności szkoleń / M. Korczyńska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 6, s. 68-71.

23. Radość w pracy - to się opłaca : jak AmRest z zabawy uczynił narzędzie biznesowe? / A. Włudarczyk // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 6, s. 22-26.

24. RODO, czyli ewolucja podejścia do ochrony danych w obszarze prawa pracy / P. Bajno // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 5, s. 33-34.

25. Rozwój na miarę potrzeb : jak analizować i zamawiać usługi szkoleniowe? / Ł. Małecki-Tepicht // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 6, s. 64-67.

26. Stabilne zajęcie, kokosów nie ma / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 144 : 25.06, s. A25.

27. Strategie płacowe : wpływ polityki zarządzania wynagrodzeniami na efektywność organizacji / T. Sudoł // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 6, s. 30-33.

28. System pierwszej pomocy przedmedycznej na placu budowy - aspekty praktyczne / A. Mierzwiński, M. Walaszczyk // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 5, s. 24-26.

29. Trucizna w zespole : jak radzić sobie z dysfunkcjami w pracy zespołowej? / K. Kłobukowska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 6, s. 59-63.

30. Uwaga! - art. 212 kodeksu pracy / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 5, s. 41-42.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

31. Więcej skarg na pracodawców / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 124 : 28.06, s. B1.

32. Założenia koncepcyjne oraz cechy psychometryczne kwestionariusza do badania funkcjonalnego aspektu metakompetencji negocjacyjnych (TMOK) / P. Kleka, E. Kowalczyk // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2018, Vol. 6, nr 3, s. 95-119.

33. Zbliża się przekształcenie umów terminowych w bezterminowe. Czas więc przyspieszyć zwolnienia / Ł. Kuczkowski, P. Zawadzka-Filipczyk // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 124 : 28.06, s. C3.

34. Zrozumienie czynników ludzkich w bezpieczeństwie pracy / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 5, s. 12-14.