20-26 sierpnia 2018

1. Bezwarunkowy dochód podstawowy jako instrument ograniczenia nierówności dochodowych / P. Misztal // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2018, R. 80, z. 2, s. 171-182.

2. Budżet konserwatywny a wzrost dynamiczny // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 5, s. 18-21.

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego m.in. na temat waloryzacji rent i emerytur.

3. Coraz mniej pracowników tymczasowych // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 5, s. 4.

4. Dane osobowe: wskazana amnezja / G. Orłowski // Rzeczpospolita. - 2018, nr 195 : 23.08, s. D1.

5. Do pracy zdalnej nie wystarczy laptop i ława / S. Kryczka // Rzeczpospolita. - 2018, nr 195 : 23.08, D6.

6. Emerytura z różnych źródeł / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 33, s. 24-26.

7. Egzaminy czeladnicze, personel medyczny i fundusze europejskie // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 5, s. 12-17.

8. Obowiązek ubezpieczenia społecznego rolników / H. Pławucka // Ubezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 3, s. 93-115.

9. Od służby zdrowia, przez Kodeks pracy do pomocy społecznej // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 5, s. 22-36.

10. Od września 15-latek samodzielnie podejmie pracę na etat / K. Stawicka // Rzeczpospolita. - 2018, nr 195 : 23.08, D4.

11. Podróże służbowe // Poradnik Gazeta Prawna. - 2018, nr 8, s. 3-97.

12. Pracować bezpiecznie, komfortowo, za godziwą płacę / E. Rafalska ; rozm. A. Grabowska // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 5, s. 1-3.

13. Profesor PAN zarabia tyle co kasjerka w supermarkecie / P. Szewioła // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 163 : 23.08, s. B1.

14. Przyszłość pracy i dialogu trójstronnego // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 5, s. 10.

15. Resort ceruje przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców. Ale zmian potrzeba więcej / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 164 : 24-26.08, Tygodnik Gazeta Prawna nr 31, s. C10-C12.

16. Rola przymusu w ubezpieczeniach społecznych / R. Pacud // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 3, s. 3-19.

17. Rola szkół biznesu w kontekście deklaracji PRME / B. Pogonowska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2018, R. 80, z. 1, s. 325-337.

18. Rozstanie z młodocianym nie takie proste / K. Magnuska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 195 : 23.08, D5.

Zatrudnienie młodocianego w celu przygotowania zawodowego.

19. Rozwój zaczyna się od rodziny // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 5, s. 5-8.

20. Social dialogue in face of changes on the labour market in Poland. From crisis to breakthrough / J. Męcina. - Budapest - Warsaw: ASPRA-JR, 2017. - 420 s. - Rec.: Norwiński D. // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 2, s. 42-44.

Dialog społeczny wobec zmian na rynku pracy w Polsce. Od kryzysu do przełomu.

21. Społeczna odpowiedzialność biznesu / G. Wolska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2018, R. 80, z. 1, s. 301-310, tab. summ.

22. Społeczne budownictwo mieszkaniowe wobec starzenia się polskiego społeczeństwa / Z. Rataj, R. Iwański, B. Bugajska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2018, R. 80, z. 1, s. 287-300.

23. Wybrane problemy interpretacyjne w zakresie podlegania ustawodawstwu właściwemu na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / M. J. Zieliński // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 3, s. 21-42.

24. Wybrane problemy ubezpieczenia społecznego z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby / K. Ryś // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 3, s. 75-91.

25. Wybrane problemy kształtowania tytułów ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym / T. Lasocki // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 3, s. 61-73.

26. Wyczerpany limit zatrudnienia tymczasowego / R. Stępień, G. Larek // Rzeczpospolita. - 2018, nr 195 : 23.08, s. D3.

27. Zatrudnianie młodocianych po zmianach od września 2018 r. : raport prawny 1 sierpień 2018 // Rzeczpospolita. - 2018, nr 195 : 23.08, dod. 16 s.

28. Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w nowym systemie ubezpieczeń społecznych / T. Bińczycka-Majewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2000, nr 12, s. 2-9.