29 lipca - 4 sierpnia 2018

1. Adres zamieszkania a umowa o pracę / A. Sobczyk // Gazeta Prawna. - 2019, nr 145: 29.07, s. B11.

2. Automatyczny zapis do PPK ma je upowszechnić / P. Skwirowski // Rzeczpospolita. - 2019, nr 176 : 30.07, s. A22.

3. Automatyzacja procesów przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy / P. Miązek // Rynek Pracy / IPISS. - 2019, nr 2, s. 70-73.

4. Czynniki społeczno-demograficzne oraz charakterystyki miejsca zatrudnienia a satysfakcja z pracy / S. Pastuszka // Rynek Pracy / IPISS. - 2019, nr 2, s. 55-66.

5. Dylematy pomiaru imigracji zarobkowej na przykładzie województwa łódzkiego / D. Kałuża-Kopias, W. Śmigielski // Wiadomości Statystyczne. - 2019, R. 64, nr 6, s. 16-30.

6. Gdy w biurze tropiki wydajność w pracy spada / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2019, nr 175 : 29.07, s. A17.

7. Globalni pracoholicy // Dialog w Centrum i Regionach. - 2019, nr 5, s. 8-9.

8. Miliard do końca roku dla nauczycieli / A. Radwan // Gazeta Prawna. - 2019, nr 146: 30.07, s. B9.

9. Nadwyżka kwalifikacji w Polsce w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności / J. Baran // Rynek Pracy / IPISS. - 2019, nr 2, s. 46-54.

10. Niepełnosprawni dostaną mniej / M. Topolewska // Gazeta Prawna. - 2019, nr 147: 31.07, s. B10.

11. O przyszłości finansów państwa, pracowników policji i ochrony zdrowia // Dialog w Centrum i Regionach. - 2019, nr 5, s. 23-38.

12. Partnerzy społeczni : chcemy rozmów o oświacie - bez pudru // Dialog w Centrum i Regionach. - 2019, nr 5, s. 20-22.

13. PFRON i ZUS aktywizują niepełnosprawnych // Dialog w Centrum i Regionach. - 2019, nr 5, s. 10-11.

14. "Piątka" Kaczyńskiego i młodzi / M. Szymański // Dialog w Centrum i Regionach. - 2019, nr 5, s. 12-14.

15. Podwyżki i wycena świadczeń medycznych // Dialog w Centrum i Regionach. - 2019, nr 5, s. 39-40.

16. Polski rynek sprzyja portalom rekrutacyjnym / U. Zielińska // Rzeczpospolita. - 2019, nr 176 : 30.07, s. A21.

17. Praca nierejestrowana a bezrobocie / A. Szulc-Obłoza // Wiadomości Statystyczne. - 2019, R. 64, nr 6, s. 31-43.

18. Pracodawcy nie przestrzegają praw niepełnosprawnych / M. Topolewska // Gazeta Prawna. - 2019, nr 148: 01.08, s. B9.

19. Skasowana jawność płac. I nie tylko / Ł. Guza // Gazeta Prawna. - 2019, nr 148: 01.08, s. B1.

20. Staż drogą do kariery / P. Łukaszuk // Rynek Pracy / IPISS. - 2019, nr 2, s. 67-69.

21. Urlopy wypoczynkowe - jak planować, udzielać i obliczać wynagrodzenie // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2019, R. 24, nr 14, 81 s.

22. Walka o przyszłość pomostówek // Dialog w Centrum i Regionach. - 2019, nr 5, s. 15.

23. "Wielowymiarowy opis oferty pracy. Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy" - omówienie badań / I. Antoniewicz, M. Kowalczyk-Gnyp // Rynek Pracy / IPISS. - 2019, nr 2, s. 74-83.

24. Więcej kobiet dostanie podwyżkę emerytury / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2019, nr 176 : 30.07, s. 6.

25. Wpływ cech szkoły wyższej na sytuację absolwentów na rynku pracy / G. Grotkowska, A. Gaik // Rynek Pracy / IPISS. - 2019, nr 2, s. 31-45.

26. Wpływ przywrócenia wieku emerytalnego na sytuację osób 50+ na rynku pracy / oprac. T. Jegier, J. Terlecka // Dialog w Centrum i Regionach. - 2019, nr 5, s. 3-7.

27. Wykształcenie a podaż pracy w Polsce w okresie transformacji / G. Grotkowska, U. Sztanderska // Rynek Pracy / IPISS. - 2019, nr 2, s. 6-19.

28. Wypadek przy pracy rolniczej - aspekty prawne i konsekwencje praktyczne / D. Walczak // Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2018, nr 65, s. 7-18.