CISDOC to baza Międzynarodowej Organizacji Pracy zawierająca informacje o dokumentach (artykułach, książkach i Konwencjach MOP) dotyczących problemów ochrony zdrowia i bezpieczeństa w pracy.