LABORDOC to baza Bureau of Library and Information Services - ILO Library. Zawiera informacje o książkach, artykułach, czasopismach oraz materiałach konferencyjnych i raportach Międzynarodowej Organizacji Pracy z zakresu bardzo szeroko rozumianych problemów pracy poruszanych w literaturze światowej, dostępnych w ILO Library w Genewie lub jej bibliotekach depozytowych znajdujących się w różnych krajach. Katalog obejmuje wszystkie publikacje MOP-u od roku 1919 w wielu językach oraz materiały wydawane przez instytucje naukowo-badawcze, organizacje regionalne, międzynarodowe i non profit, a także administrację rządową zajmującą się problemami pracy w poszczególnych krajach. Zbiory dotyczą wszystkich krajów świata, ale przede wszystkim państw rozwijających się lub przechodzących transformację systemową.

Baza umożliwia dostęp do haseł tezaurusa, które ILO Library wykorzystuje do opisywania treści dokumentów.

Przypominamy,  że dużą kolekcję publikacji Międzynarodowej Organizacji Pracy posiada  GBPiZS. Ich opisy bibliograficzne widoczne są w katalog on-line.