Międzynarodowa Organizacja Pracy  (International Labour Organisation).

Polecamy też stronę polską tej organizacj MOP.