NATLEX to baza Międzynarodowej Organizacji Pracy dostarczająca informacji o ustawodawstwie poszczególnych państw. Obejmuje przepisy z zakresu pracy, zabezpieczenia społecznego oraz praw człowieka z 190 krajów i regionów świata.