Social Security Programs Throughout The World to publikacja prezentująca podstawowe wskaźniki zabezpieczenia społecznego wszystkich krajów świata.