Zakład Ubezpieczeń Społecznych – państwowa instytucja realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.