Baza EUROSTAT dostarcza szerokiego wachlarza danych statystycznych o krajach członkowskich i kandydujących do Unii Europejskiej, jak również o takich krajach jak np. Szwajcaria, Norwegia. Prezentuje statystyki miesięczne, kwartalne i roczne wielu szczegółowych problemów z zakresu ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy.

Niezwykle pożyteczna, dostępna tutaj funkcja to „tworzenie tabel własnych potrzeb” na bazie danych statystycznych prezentowanych w systemie. Można wybierać nie tylko lata i kraje, ale także kryteria (np. płeć, status zatrudnienia, rodzaje działalności zawodowej itd.) i otrzymać tabelę prezentującą tylko te cechy zbiorowości, które nas interesują.