1. The agility mindset : how reframing flexible working delivers competitive advantage / Fiona Cannon, Nicky Elford. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2017. - XIX, 160 s.

    54157

2. Bezrobocie jako czynnik warunkujący dysfunkcjonalność w rodzinie / Magdalena Galec. - Chojnice : Urząd Miejski, 2016. - 127 s. - (Monografie Chojnickie).

    53972

3. Bibliografia prac prof. dr hab. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej 1975-2016 / oprac. Ewa Wyglądała. - Warszawa : GBPiZS, 2017. - XV, 53 s. + dysk optyczny (CD-ROM). - (Bibliografie ; 138).

    54168 Czyt.
    54169 Inf.
    54170

4. Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce / Kamila Kaczmarczyk. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 138 s.

    54174

5. Brilliant employability skills : how to stand out from the crowd in the graduate job market / Frances Trought. - 2nd ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2017. - XXVI, 264 s.

    54158

6. Britannica book of the year 2017. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, 2017. - 880 s.

    36909 Czyt.

7. Disadventaged workers : empirical evidence and labour policies / eds. Miguel Ángelo Malo, Dario Sciulli. - Heidelberg : Springer, 2016. - XII, 320 s. - (AIEL Series in Labour Economics).

    54160

8. Droit du travail, droit vivant / Jean-Emmanuel Ray. - 25e éd. - Paris : Wolters Kluwer, 2016. - 694 s.

    53969

9. Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin. - Warszawa : IPiSS ;Olsztyn : UWM, 2013. - 201 s.

    53973

10. The economics of child labour in the era of globalization : policy issues / Sarbajit Chaudhuri, Jayanta Kumar Dwibedi. - London : Routledge, 2017. - XII, 180 s. - (Routledge Studies in Development Economics ; 131).

      54162

11. Encyclopaedia Universalis : Universalia 2017 : les personnalités, la politique, les connaissances, la culture en 2016. - Paris : Encyclopaedia Universalis, 2017. - 611 s.

      38327 Czyt.

12. Entre stress et détresses : des outlis pour comprendre et agir : l'indispensable au management de proximité en entreprise de services / Frédéric Plan. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 276 s. - (Vivre l'entreprise : Management et Resources humaines).

      53968

13. The europeanisation of vocational education and training / Christine Ante. - Berlin : Springer, 2016. - XV, 260 s. - (Contributions to Political Science).

      54165

14. Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście stereotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR / Anna Lipka, Stanisław Waszczak. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 239 s.

      54175

15. The job guarantee and modern money theory : realizing Keynes's Labor Standard / eds. Michael J. Murray, Mathew Forstater. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2017. - XXI, 228 s.

      54156

16. Kadry w oświacie 2017 / Agnieszka Kosiarz [i in.]. - Stan prawny: kwiecień 2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - 230 s. + dysk optyczny (CD-ROM). - (Sektor Publiczny w Praktyce).

      54176

17. Living wages around the world : manual for measurement / Richard Anker, Martha Anker. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. - XI, 379 s.

      54166

18. Metodyka humanizowania telepracy / Marek Makowiec. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 149 s. - (Monografie: Prace Doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; nr 28).

      54177

19. Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta / Łukasz Skowron, Marcin Gąsior. - Warszawa : Difin, 2017. - 238 s.

      54178

20. O racjonalną politykę rodzinną : rodzina formacją niezastąpioną? : księga jubileuszowa Profesor Bożeny Balcerzak-Paradowskiej / red. Marek Bednarski, Zofia Czepulis-Rutkowska, Dorota Głogosz. - Warszawa : IPiSS ; CPS "Dialog", 2017. - 253 s.

      54164

21. Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym : aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka. [T.] 1 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 484 s.

      54179

22. Ochrona praw człowieka w Afryce : aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka. [T.] 2 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 597 s.

      54179

23. Ochrona praw człowieka w Europie : aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka. [T.] 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 555 s.

      54179

24. Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka. [T.] 4 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 495 s.

      54179

25. Podstawowe metody statystyczne analizy bezrobocia / Krzysztof Sadowski. - Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 2017. - 316 s.

      54163

26. Polityka wobec rodziny w Polsce / pod red. Jolanty Szymańczak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - 190 s. - (Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu ; nr 1(45)).

      54192

27. The poverty of slavery : how unfree labor pollutes economy / Robert E. Wright. - Cham : Palgrave Macmillan, 2017. - IX, 302 s.

      54161

28. Praca i życie ludzi starszych / 2011-2016 : (literatura polska i obca w wyborze). - Warszawa : GBPiZS, 2017. - XIV, 88 s. - (Bibliografie / GBPiZS ; 137).

      54153 Czyt.
      54154 Inf.
      54155

29. Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : Difin, 2017. - 224 s. - (Engram).

      54185

30. Psychologiczny model dobrostanu w pracy : wartość i sens pracy / Agnieszka Czerw. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 231, [1] s. - (Psychologia, Teoria, Badania).

      54187

31. Rodzice w pracy : informator / Karol Łapiński [i in.]. - Stan prawny na 1 marca 2016 r. - Warszawa : Państwowa Inspekcja Pracy, 2016. - 167 s.
      2437/A

32. Rynek pracy w dobie innowacji / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Krzysztof Nyklewicz. - Warszawa : IPiSS ;Olsztyn : UWM, 2014. - 251 s.

      53974

33. Die soziale Sicherheit in Polen / [Bearb.] Anna Pątek. - Warschau : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2016. - 135 s.

      2436/A

34. Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce / [red.] Piotr Lewandowski, Jan Rutkowski. - Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, 2017. - 46 s.

      54167

35. Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce : systemy informacyjne i prognozy / Artur Gajdos. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 280, [1] s. - (Ekonomia).

      54186

36. System prawa pracy. T. 2, Indywidualne prawo pracy : część ogólna / red. nacz. Krzysztof W. Baran, red. nauk. Grzegorz Goździewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 1004 s.

      52515 Czyt.

37. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny : ochrona interesów rodziny po stracie żywiciela w prawie ubezpieczeń społecznych / [red. Paulina Bieniek, Monika Elżbieta Marczyk, Olaf Rawski]. - Warszawa : ZUS,       2016. - 144, [1] s.

      53971

38. Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej / pod red. Łukasza Arendta i Elżbiety Kryńskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - 213 s.

      53975

39. Ustawa o spółdzielniach socjalnych : komentarz / Barbara Godlewska-Bujok, Cezary Miżejewski. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : MRPiPS, 2016. - 146 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).

      53976
      53977

40. When solidarity works : labor-civic networks and welfare states in the market reform era / Cheol-Sung Lee. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XXII, 414 s. - (Structural Analysis in the Social Sciences ; 41).

      54159

41. Współczesne wyzwania - wokół interesariuszy pomocy społecznej / red. nauk. Józefa Matejek, Ewelina Zdebska. - Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2016. - 300 s.

      54184

42. Zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne / [red. nauk. Adam Kurzynowski]. - Warszawa : ZUS ;Radom : PSUS, 2016. - 263, [1] s.

      54189

43. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym / Magdalena Kuba. - Stan prawny na 31 marca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 249 s. - (Biblioteka Prawa Pracy).

      54188

44. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z : kompleksowy podręcznik dla pracodawcy / Monika Cieślak, Piotr Ciborski. - Wyd. 6, stan prawny 15 kwietnia 2017r. - Warszawa : HR Services, 2017. - 535 s. + dysk optyczny (CD-ROM).

      54183