1. Bezpieczeństwo i higiena pracy / [aut. Maciej Ambroziewicz i in.]. - 5. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 1159 s. - (Meritum).

  54432

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia i ochrona własności intelektualnej / Edwin Tytyk. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017. - 150, [1] s.

  54426

3. Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo? / Maria Widerszal-Bazyl. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 45 s.

  S. 4479

4. Czas pracy : praktyczny komentarz, wzorcowe rozkłady, przykłady rozliczeń, orzecznictwo : (z suplementem elektronicznym) / Piotr Ciborski. - Gdańsk : ODDK, 2017. - 180 s.

  54440

5. Dokumentacja kadrowa : wzory dokumentów i wyjaśnienia : praca zbiorowa / [red. Wioletta Chaczykowska]. - Warszawa : INFOR PL, 2017. - 160 s. - (Prawo Pracy).

  S. 4481 Kad

6. Dylematy HR-owców : badania, case study, praktyczne komentarze / pod red. Katarzyny Kulig-Moskwy. - Warszawa : Wydawnictwo INFOR PL, 2017. - 183 s.

  54427

7. Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy : debaty, szkice, refleksje polsko-ukraińskie = Osvìta dlâ majbutnʹogo u perspektivì orìêntacìï na rinok pracì : debati, zarisi, polʹsʹko-ukraïnsʹkì refleksìï / red. nauk. Ryszard Gerlach, Renata Tomaszewska-Lipiec. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. - 484, [1] s.

  54428

8. Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji : wybrane problemy : monografia / Tomasz Homoncik, Klaudia Pujer, Iwona Wolańska. - Wrocław : Exante, 2017. - 101 s.

  54412

9. Ergonomia pracy z komputerem - od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami / Joanna Kamińska, Tomasz Tokarski. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 32 s.

  S. 4476

10. Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński [i in.]. - Wydanie nowe. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 635 s.

  54429

11. Innowacje w biznesie : nowe modele i nowe praktyki : monografia / pod red. Piotra Kubińskiego - Wrocław : Exante, 2017. - 151 s.

  54414

12. Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy / Dariusz Makowski. - Stan prawny na dzień 1 września 2017 r. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. - 427, [2] s. - (Akademia Prawa).

  54430

13. Kapitał ludzki w polityce regionalnej / Ireneusz Jaźwiński. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017. - 332 s. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. (1049) 975).

  54431

14. Kontrakt psychologiczny między pracownikiem a pracodawcą / Dorota Żołnierczyk-Zreda. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 39 s.
S. 4480

15. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy = Social inequalities and economic growth. Z. 51 (3/2017). - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 476 s.

  45938

16. Obniżenie wieku emerytalnego : konsekwencje naruszenia ochrony przedemerytalnej / Daria Jarmużek, Paulina Zawadzka-Filipczyk - Stan prawny na 1 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 228 s.

  54433

17. Pomoc społeczna : komentarz / Iwona Sierpowska. - 4. wyd., stan prawny na 1 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 546, [1] s. - (Komentarze Praktyczne).

  54434

18. Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości / red. nauk. Jerzy Krzyszkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2015. - 452, [2] s.

  54416

19. Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. T. 2 / red. Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska. - Warszawa : Kontrast, 2016. - 314 s.

  53509

20. Prawo rodzinne : dla sędziów i pełnomocników / Gromek. - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - L, 1647 s. - (Praxis).

  54435 Czyt.

21. Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych : komentarz praktyczny z orzecznictwem / red. Małgorzata Śledziewska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XVI, 655 s. - (Prawo Sądowe).

  54441

22. Rozwój myśli i profesjonalizacji poradnictwa zawodowego : tropy, dokonania, perspektywy / Augustyn Bańka, Włodzimierz Trzeciak. - Poznań : Wydawnictwo Stowarzyszenia Psychologia i Architektura ; Katowice : Uniwersytet SWPS, 2017. - 509 s.

  54415

23. Rozwój osobisty i zawodowy : wybrane problemy teorii i praktyki : monografia / Daria Becker-Pestka, Jolanta Kołodziej, Klaudia Pujer. - Wrocław : Exante, 2017. - 111 s.

  54411

24. Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego / [reda. Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. - Stan prawny na 1 marca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 91 s. - (ABC Praktyki Prawa Oświatowego ; z. 9).

  S. 4482

25. Satysfakcja z pracy kuratorów sądowych : studium teoretyczno-empiryczne / Ewa Grudziewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. - 182, [1] s.

  54417

26. Sposoby ograniczenia obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej / Patrycja Łach. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 30 s.

  S. 4478

27. Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2014 i 2015 / Ministerstwo, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego. - Warszawa, 2017. - 86 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).

  54422
  54423

28. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) za okres sierpień 2014 - grudzień 2015 / Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego. - Warszawa, 2017. - 50 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).

  54424
  54425

29. Strategie motywowania pracowników starszych do kontynuowania pracy / Magdalena Warszewska-Makuch. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 32 s.

  S. 4477

30. Świadczenia rodzinne : procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce / Piotr Mrozek, Ewa Pawka-Nowak. - 3 wyd., stan prawny: wrzesień 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXIII, 435 s. + dysk optyczny (CD-ROM). - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa).

  54436

31. Tożsamość w warunkach zmiany społecznej / red. nauk. Zbyszko Melosik, Mirosław J. Szymański. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. - 246 s.

  54418

32. Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy / red. Ryszard Gerlach, Renata Tomaszewska-Lipiec. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. - 479 s.

  54437

33. Zarządzanie personelem w organizacji : wybrane problemy teorii i praktyki : monografia / Barbara Buzowska, Renata Paliga, Klaudia Pujer. - Wrocław : Exante, 2017. - 115 s.

  54413

34. Zarządzanie zasobami ludzkimi : wybrane aspekty / red. nauk. Michał Tomczak, Beata Krawczyk-Bryłka. - Warszawa : Difin, 2017. - 334 s.

  54438

35. Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością / red. Barbara Trochimiak, Mariola Wolan-Nowakowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. - 197 s.

  54419

36. Znaczenie usług społecznych dla lokalnej polityki społecznej / pod red. Katarzyny Głąbickiej-Auleytner. - Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Wydawnictwo, 2016. - 165 s. - (Monografia ; nr 204).

  54439