1. Absencja chorobowa pracowników : uwarunkowania, kształtowanie, pomiar / Małgorzata Striker. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 229, [2] s. - (Zarządzanie).

    54201

2. Agency, structure and the NEET policy problem : the experiences of young people / Ian Thurlby-Cambpell, Lesile Bell. - London : Bloomsbury Publishing, 2017. - VIII, 205 s.

    54226

3. Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu  /  red.  nauk.  Maria  Michałowska.  -  Katowice  :  Wydawnictwo  Uniwersytetu Ekonomicznego   w   Katowicach,   2016.  -  147 s.  -  (Prace   Naukowe  /  Uniwersytet   Ekonomiczny w Katowicach).

    54198

4. Alfabet mitów menedżerskich czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania / Sławomir Jarmuż, Mirosław Tarasiewicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017. - 271 s.

    54205

5. Auf dem Weg zur Arbeit 4.0 : Innovationen in HR / Hrsg. Jutta Rump, Silke Eilers. - Berlin : Springer, 2017. - V, 329 s. - (IBE-Reihe).

    54237

6. Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół wyższych / Agnieszka Smarzewska. - Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, 2016. - 160 s.

    54224

7. Dobre praktyki - doświadczenia powiatowych urzędów pracy / Łukasz Iwaszkiewicz [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2017. - 129 s. - (Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy ; nr 7 (16)).

    54241
    54242

8. La danse des rôles au sein des équipes de travail : le rôle comme interface dynamique entre individu et organisation / Sibylle Heunert Doulfakar. - Saarbrucken : Éditions universitaires européennes, 2017. - 105 s.

    54230

9. Economic impact of inclusion of disabled persons in the labour market / Stephen Beyer. - Saarbrücken : Éditions universitaires européennes, 2017. - IV, 80 s.

    54235

10. The economics of trade unions : a study of a research field and its findings / Hristos Doucouliagos, Richard B. Freeman, Patrice Laroche. - London : Routledge, 2017. - XII, 190 s. - (Routledge Studies in Labour Economics).

      54228

11. Employee recruitment, selection and assessment : contemporary issues for theory and practice / ed. by Ioannis Nikolaou, Janneke K. Oostrom. - New York : Psychology Press, 2015. - XI, 252 s. - (Current Issues in Work and Organizational Psychology).

     54195

12. End unemployment now : how to eliminate joblessness, debt, and poverty despite Congress / Ravi Batra. - New York : Palgrave Macmillan, 2015. - XIII, 239 s.

     54197

13. Freelance : kariera zawodowa poza organizacją / Piotr Miller. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 153 s.

     54202

14. Gender and employment in rural China / Jing Song. - London : Routledge : 2017. - XI, 149 s. - (Routledge Contemporary China).

     54227

15. Labour market and retirement interactions : a new perspective on employment for older workers / ed. by Jean-Olivier Hairault, Francois Langot. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - XII, 94 s. - (Studies of Policy Reform).

     54234

16. Migrant citizenship from below : family, domestic work, and social activism in irregular migration / Kyoko Shinozaki. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015. - XV, [3], 218 s.

     54194

17. Migration und Soziale Arbeit : Wissen, Haltung, Handlung / Hrsg. Ayça Polat. - Stuttgart : Kohlhammer, 2017. - 261 s. - (Grundwissen Soziale Arbeit ; Bd. 14).

     54236

18. Neoliberal labour governments and the union response : the politics of the end of labourism / Jason Schulman. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015. - VIII, 167 s.

     54193

19. Nowe metody i techniki w poradnictwie zawodowym / Barbara Górka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2017. - 135 s. - (Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego ; nr 59).

     54239
     54240

20. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XLV, [1], 353 s. - (Monografie Prawnicze).

     54206

21. Le plurilinguisme et le monde du travail = Plurilingualism and the labour market : entre besoins,  défis  et  stratégies : language  needs,  challenges  and  strategies / ed.  Sonia  Gerolimich, Sara Vecchiato.  -  Frankfurt am Main  :  Peter Lang.  2016.  - 272 s.  -  (Language,  Multilingualism and Social Change ; vol. 26).

     54231

22. Płace   od   A   do   Z  -  ćwiczenia  /  Monika   Cieślak.  -   Stan  prawny:   4  kwietnia  2016 r.  - Warszawa : HR Services Monika Cieślak, 2016. - 657 s. - (Od A do Z).

     54208

23. Płace   od   A   do   Z   w   2017  /  Monika   Cieślak.  -  Stan  prawny:   15  stycznia  2017 r.  - Warszawa : HR Services Monika Cieślak, [2017]. - [2], 849 s. - (Od A do Z).

     54207

24. Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim : stan prawny na dzień 1 lutego 2017 r. / Aneta Kowalczyk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 226 s.

     54209

25. Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach / Agata Wieczorek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 210 s. - (Ekonomia).

     54210

26. Population aging, fertility and social security / Akira Yakita. - Cham : Springer, 2017. - XVII, 237 s. - (Population Economics).

     54225

27. Postrzegane wsparcie organizacyjne : perspektywa wysoce efektywnych systemów pracy / Milena Gojny-Zbierowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 212 s. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

      54199

28. Pracodawca  jako  podmiot  ochrony  w  stosunku  pracy : wybrane  zagadnienia  /  red.  nauk. Teresa Wyka, Arleta Nerka. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2017. - 257 s.

      54211

29. Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - 17. wyd. poszerz. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXI, 403 s. - (Skrypty Becka).

      54212

30. Prawo rodzinne / [red. meryt. Grzegorz Jędrejek ; aut. Jolanta Bucińska i in.]. - 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 1678 s. - (Meritum).

      54200 Czyt.

31. Professionelle  Beziehungen  in  der  Sozialen  Arbeit : eine  integrale  Exploration  im Spiegel der Perspektiven von Klienten und Klientinnen / Regina Abeld. - Wiesbaden : Springer VS, 2017. - 275 s.

      54238

32. Reinventing   work   in   Europe : value,   generations   and   labour  /  Dominique   Méda, Patricia Vendramin. - Cham : Palgrave Macmillan, 2017. - XIX, 265 s. - (Dynamics of Virtual Work).

      54233

33. Rodzina  migracyjna  w  przestrzeni  życiowej  dorastających   :   holistyczny  model  wsparcia / Anna Dąbrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 362 s.

      54214

34. Rodzina  w  pracy  socjalnej : pomoc  w  sytuacjach  trudnych  i  kryzysowych  /  red.  nauk. Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016. - 384 s. - (Problemy Pracy Socjalnej).

      54213

35. Strategiczne  zarządzanie  kapitałem  ludzkim  w  oparciu  o  zrównoważoną  kartę  wyników  / Joanna Żarnik-Żuławska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 153 s.

      54215

36. Travail et santé / Massika Lanane. - Saarbrucken : Éditions universitaires européennes 2017. - 129 s.

      54232

37. The  tumbleweed  society  :  working  and  caring  in  an  age  of  insecurity / Allison  J.  Pugh. - New York : Oxford University Press, 2015. - XI, 262 s.

      54196

38. (U)sługi domowe : przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej / Anna Kordasiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 368 s. - (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej).

      54204

39. What's  wrong  with  social  security  benefits? / Paul  Spicker.  -  Bristol : Policy  Press, 2017. - VI, 117 s.

      54229

40. Wojna o pracę : wyzwania współczesnego rynku pracy / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Petrus, 2017. - 243, [1] s.

      54216

41. Wsparcie rodziny we współczesnej Polsce : wybrane aspekty / red. nauk. Wiesława Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 126 s.

      54217