1. Challenges of active ageing : euqality law and the workplace / eds. Simonetta Manfredi, Lucy Vickers. - London: Palgrave Macmillan, 2016. - XXVIII, 345 s.

                   54447

 1. Choroby zawodowe w Polsce w 2015 r. = Occupational diseases in Poland in 2015 / Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Urszula Wilczyńska. - Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, 2016. - 67 s.

                   54470

 1. Choroby zawodowe w Polsce w 2016 r. = Occupational diseases in Poland in 2016 / Beata Świątkowska, Wojciech Hanke, Neonila Szeszenia-Dąbrowska. - Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, 2017. - 68 s.

                   54471

 1. Czas pracy : praktyczny komentarz / Joanna Stępniak, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Tomasz Wardach. - Stan prawny: styczeń 2017 r. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2017. - 228 s.

                   2451/A

 1. Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej / Adrianna Mastalerz-Kodzis [i in.]. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 115 s.

                   54449

 1. e-Składka : jedno konto ZUS od 2018 roku : nowe zasady rozliczania składek ZUS / Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska. - Warszawa : INFOR PL, 2018. - 63 s. - (Prawo Pracy).

                   S.4484 Kad

 1. Inteligentne zarządzanie sferą pomocy społecznej : dobre praktyki / Ewa Weber. - Warszawa : Municipium, 2017. -  299, [1] s.

                   54450

 1. Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska? / II. Raport Instytutu Ordo Iuris / red. Tymoteusz Zych, Karolina Dobrowolska, Olaf Szczypiński. - Warszawa : Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, 2015. - 183 s.

                   2452/A

 1. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej : samorząd terytorialny a rynki pracy / [pod red. Bolesława M. Ćwiertniaka]. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. - 310 s.

                   54460

 1. Koordynacja emerytur i rent w prawie Unii Europejskiej oraz umowach międzynarodowych Polski : różnice oraz wzajemne oddziaływanie / Izabela Kryśpiak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2017. - 503 s.

                   54451

 1. Legalność zatrudnienia cudzoziemców / red. nauk. Krzysztof Wątorek. - Kielce : Drukarnia Panzet, 2015. - 492 s.

                   54469

 1. Making work more equal : a new labour market segmentation approach / ed. by Damian Grimshaw [et al.]. - Manchester : Manchester University Press, 2017. - XV, 368 s.

                   54446

 1. Młodzi emigranci polscy pracujący w Wielkiej Brytanii : adaptacja zawodowa a poczucie szczęścia / Renata Krawczyk. - Warszawa : Difin, 2017.

                   54453

 1. Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania / red. nauk. Krystyna Jędralska, Wojciech Dyduch. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 369 s.

                   54466

 1. New forms of employment in Europe / eds. Roger Blanpain, Frank Hendrickx, Bernd Waas. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2016. - XXXVII, 368, [6] s. - (Bulletin of Comparative Labour Relations ; 94).

                   54445

 1. Paradygmaty zarządzania biznesem w otoczeniu sieciowym / red. nauk. Paweł Kosioń, Barbara Woźniak-Sobczak. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 172, [3] s. : rys.

                   54464

 1. Poczucie jakości życia młodych dorosłych na przykładzie studenckiej społeczności akademickiej / Jolanta Suchodolska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 546 s.

                   54454

 1. Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? : współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji / red. Martyna Kawińska i Justyna Kurtyka-Chałas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. - 486, [1] s.

                   54444

 1. Prawo pracy 2018 / [red. meryt. Kazimierz Jaśkowski ; aut. Maciej Ambroziewicz i in.]. - 15. wydanie. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 1661 s. - (Meritum).

                   54462 Czyt.

 1. Problematyka pracy socjalnej w perspektywie socjologii i polityki społecznej / Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2017. - (Problemy Pracy Socjalnej).

                   54455

 1. Problemy współczesnego rynku pracy / pod red. nauk. Danuty Kisperskiej-Moroń i Marii Pietras. - Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2016. - 318 s.

                   54443

 1. Przepisy i zestawienia kadrowe 2018 : obowiązki pracodawcy wobec pracowników / pod red. Macieja Nałęcza. - 5. wyd., stan prawny: listopad 2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XIV, 637 s. - (Podręczny Zbiór Przepisów).

                   54452

 1. Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Przemysław Tacik. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2017. - 693, [2] s.

                   54456

 1. Rola elastycznych form zatrudnienia w kształtowaniu regionalnego rynku pracy / Magdalena Wysocka. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016. - 214 s.

                   54458

 1. Społeczne innowacje zdrowotne w polityce władz lokalnych : obraz obywatelskiej odpowiedzialności / red. nauk. Leszek Buliński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 209 s. - (Zdrowie - Nauka - Polityka).

                   54457

 1. Społeczny kontekst ekonomii / red. nauk. Jacek Szlachta [i in.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2017. - 326 s.

                   54459

 1. Sprawozdanie z monitorowania wyników Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) na lata 2015-2016 / Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. - Warszawa : Instytut Polityki Publicznej i Zarządzania, 2017. - 108 s.

                   2453/A

 1. Tożsamość ekonomiczna Górnoślązaków / Grzegorz Węgrzyn. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 216 s.

                   54463

 1. Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Fronczek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 292, [1] s.

                   54465

 1. Wpływ tymczasowego aresztowania na stosunek pracy pracownika / Justyna Świątek-Rudoman. - [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.]. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Arche, 2017. - 231 s.

                   54461

 1. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych środkami Funduszu Pracy i Krajowy Fundusz Szkoleniowy : dane statystyczne 2012-2016. - Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2017. - 42 s.

                   2450/A

 1. Wspólna sprawa : antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości / wybór i oprac. Remigiusz Okraska. - Wyd. 2. - Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2017. - 212 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).

                   54467

                   54468

 1. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń - po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia / Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska. - Warszawa : INFOR PL, 2016. - 82 s.

                   S.4483 Kad