1. Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w perspektywie pomyślnego starzenia się : diagnoza wybranych problemów / Iwona Mandrzejewska-Smól. - Bygdoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. - 320 s.

                  54957

 

 1. Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce : studium psychospołeczne młodzieży w wieku 14-15 lat / Stanisław Lachowski, Bogusława Lachowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - 258 s.

                  54966

 

 1. Alles zur Altersteilzeit : ist es überhaupt noch möglich, in Altersteilzeit zu gehen? / Christina Klein. - Bonn : Verlag interna GmbH, 2018. - 43 s.

                  54953

 

 1. Czas pracy kierowców - najnowsze zmiany : wzory dokumentów, porady ekspertów, przykłady rozliczeń / Ewa Matejczyk, Joanna Wegner-Kowalska, Łukasz Prasołek, Adam Hrycak, Paweł Miklis, Adam Janus, Karol Lankamer. - Wydanie czwarte. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2018. - 132 s.

                  54947

 

 1. Dokumentacja pracownicza / Izabela Florczak, Marcin A. Mielczarek, Marcin Wujczyk. - Stan prawny na 15 lutego 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019. - 206 s.

                  54952

 

 1. E-ZLA : elektroniczne zwolnienia lekarskie : obowiązki pracodawcy / Renata Tonder. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2018. - 96 s.

                  54949

 

 1. Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych / Małgorzata Król. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. - 194 s. : ilustracje ; 24 cm.  -  Bibliografia na stronach 165-188. - (Praca Naukowa )

                  54959

 

 1. Grupa spółek w świetle prawa pracy : koncepcja pracodawców powiązanych / Michał Raczkowski. - Stan prawny na 1 stycznia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 494 s.

                  54951

 

 1. Kodeks pracy : komentarz : ustawy towarzyszące z orzecznictwem / [komentarze do poszczególnych artykułów napisali] Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska. - Wydanie 11, stan prawny na 15 lutego 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 1642, [1] s.

                  54950 Czyt.

 

 1. Nadwyżka czy deficyt kompetencji? : konsekwencje niedopasowania na rynku pracy / Marcin Kocór. - Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. - 224, [1] s. : ilustracje ;  24 cm.  -  Bibliografia na stronach 209-224.

                  54960

 

 1. Nowe prawo związkowe : w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw / Janusz Żołyński. - Stan prawny na dzień 1 marca 2019 r. - Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 2019. - 210 s.

                  54965

 

 1. Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy / Katarzyna Serafin. - Wydanie I. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 401, [2] s.

                  54937

 

 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania / Marzena Szabłowska-Juckiewicz. - Stan prawny na 1 marca 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 313 s.

                  54961

 

 1. Organizacja inteligentna generacyjnie / Joanna M. Moczydłowska. - Warszawa : Difin, 2018. - 213 s.

                  54938

 

 1. Praca zawodowa - życie osobiste : dysonans czy synergia? / Renata Tomaszewska-Lipiec. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. - 672 s.

                  54956

 

 1. Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej / Anna Lubrańska. - Wydanie I. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 253 s.

                  54939

 

 1. Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej / Konrad Kubala. - Wydanie I. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. - 350 s. : ilustracje ;  24 cm.  -  Bibliografia na stronach 335-340.

                  54962

 

 1. Roles of business leaders of modern enterprises : women and men in business / Mariola Dźwigoł-Barosz. - Warszawa : Difin, 2018. - 177 s.

                  54940

 

 1. Satisfaction of scientific work among Polish researchers / Adam R. Szromek, Radosław Wolniak. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018. - 166, [2] s.

                  54955

 

 1. Społeczne skutki migracji zarobkowych : na podstawie opinii mieszkańców Podkarpacia / Barbara Skoczyńska-Prokopowicz. - Wydanie I rozszerzone. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 279, [1] s.

                  54941

 

 1. Sprawność systemów zarządzania wiedzą w aliansach innowacyjnych / Bartosz Boćko. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2018. - 366 s.

                  54942

 

 1. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia / Marcin Janusz. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018. - 253 s.

                  54958

 

 1. Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku / Monika Nowak. - Wydanie I, stan prawny na dzień 30.09.2017 r. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 384, [1] s.

                  54943

 

 1. Ustawa o związkach zawodowych : komentarz praktyczny z orzecznictwem / Paweł Czarnecki, Piotr Grzebyk, Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - XXIV, 311 s.

                  54944

 

 1. What's wrong with work? / Lynne Pettinger. - First edition. - Bristol, UK ;Chicago, IL, USA : Policy Press, 2019. - X, 230 s.

                  54954

 

 1. Wiedza i jej transfer z perspektywy współczesnej ekonomii : wykorzystanie instrumentarium ekonomii behawioralnej w edukacji ekonomicznej / Wojciech Bizon. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. - 396 s.

                  54963

 

 1. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe : kompendium wiedzy : praca zbiorowa / autorzy Jan M. Pióro, Jerzy Wroński, Józef M. Boguszewski, Przemysław Ł. Siemiątkowski. - Stan prawny: styczeń 2019. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2019. - 174, [2] s.

                  54948

 

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z : kompleksowy podręcznik dla pracodawcy / Monika Cieślak, Piotr Ciborski. - Wydanie 8, stan prawny: 15 stycznia 2019 r. - Warszawa : HR Services Monika Cieślak, 2019. - [2], 528 s.

                  54964

 

 1. Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników / Dagmara Lewicka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. - 321 s.

                  54945

 

 1. Związki zawodowe : nowe zasady tworzenia i uczestnictwa / Izabela Zawacka. - Wydanie I/2019, styczeń 2019. - Warszawa : INFOR Biznes, 2019. - 96 s.

                  54946